Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clen:komunikace:lists

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
clen:komunikace:lists [2020/09/16 12:38]
rubasjak
clen:komunikace:lists [2020/09/16 12:38]
rubasjak
Řádek 3: Řádek 3:
 * https://lists.sh.cvut.cz/ * https://lists.sh.cvut.cz/
  
-Pro řadové členy klubu je primárně určena konference [https://lists.sh.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/klub|klub]. Přihlásit se do ní může každý člen svou SH e-mailovou adresou.+Pro řadové členy klubu je primárně určena konference [[https://lists.sh.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/klub|klub]]. Přihlásit se do ní může každý člen svou SH e-mailovou adresou.
  
  
 ===== Princip fungování ====== ===== Princip fungování ======
  
-E-mailové konference slouží jednotlivým částem klubu ke vzájemné komunikaci. Jejich seznam lze najít na lists.sh.cvut.cz [https://lists.sh.cvut.cz]. Ve sloupci "Description" najdete, k čemu nebo komu má konference sloužit a můžete tak posoudit, zda se chcete do konference přidat. Pokud někdo odešle e-mail na adresu nazevkonference@lists.sh.cvut.cz , e-mail se přepošle všem členům konference. Všichni tak vědí, co se v konferenci děje.+E-mailové konference slouží jednotlivým částem klubu ke vzájemné komunikaci. Jejich seznam lze najít na  [[https://lists.sh.cvut.cz|listech]]. Ve sloupci "Description" najdete, k čemu nebo komu má konference sloužit a můžete tak posoudit, zda se chcete do konference přidat. Pokud někdo odešle e-mail na adresu nazevkonference@lists.sh.cvut.cz , e-mail se přepošle všem členům konference. Všichni tak vědí, co se v konferenci děje.
  
 ===== Jak se přidat ===== ===== Jak se přidat =====
clen/komunikace/lists.txt · Poslední úprava: 2021/04/08 11:40 autor: vektor