Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clen:slovnicek_pojmu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
clen:slovnicek_pojmu [2019/12/30 18:11]
rubasjak vytvořeno
clen:slovnicek_pojmu [2019/12/30 19:04]
rubasjak
Řádek 1: Řádek 1:
-asd+====== Strahovské záležitosti ====== 
 +===== Klub ===== 
 +=== Představenstvo === 
 +Nejvyšší orgán klubu. Tvoří jej 15 členů -- předseda, 4 celokluboví zástupci, 10 zástupců bloků 
 + 
 +== Předseda klubu == 
 +Vede klub. Je členem představenstva volený představenstvem. Má dvouletý mandát. Vede Centrálu klubu. Předsedu zastupuje místopředseda klubu. 
 + 
 +== Celoklubový zástupce == 
 +Člen představenstva volený všemi členy klubu. Celkem 4, každý rok se volí 2. 
 + 
 +== Zástupce bloku == 
 +Člen představenstva a vedoucí aktivních na bloku. Volí jej všichni ubytovaní na daném bloku. Sudé roky se volí sudé bloky, analogicky s lichými. 
 + 
 +== Místopředseda klubu == 
 +Zastupuje předsedu a pomáhá mu vést klub. V případě rezignace předsedy vede klub do příští volby. 
 + 
 +== Centrála === 
 +Tým manažerů sekcí a dalších pomocnícků předsedy klubu s vedením. V aktuální chvíli centrálá čítá (mimo předsedy a místopředsedy):  
 +  * sítovo--serverového manažera 
 +  * manažera pro vzdělávání 
 +  * sportovního manažera 
 +  * provozního technika 
 +  * manažera projektů 
 +  * PR manažera 
 +  * HR manažera 
 +  * statistika a nákupčího 
 + 
 +== Sekce klubu == 
 +Klub se aktuálně dělí na následující sekce: Síťová--serverová, vzdělávací, sportovní, provozní, projektová, PR, HR. 
 + 
 +== Aktivní člen == 
 +Člen klubu, který je pomáhá s jeho rozvojem, Z pravidla se jedná o člena zapáleného pro aktivity některé sekce/projektu. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
clen/slovnicek_pojmu.txt · Poslední úprava: 2019/12/30 19:04 autor: rubasjak