Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clen:slovnicek_pojmu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clen:slovnicek_pojmu [2019/12/30 18:47]
rubasjak
clen:slovnicek_pojmu [2019/12/30 19:04]
rubasjak
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Strahovské záležitosti ====== ====== Strahovské záležitosti ======
 ===== Klub ===== ===== Klub =====
 +=== Představenstvo ===
 +Nejvyšší orgán klubu. Tvoří jej 15 členů -- předseda, 4 celokluboví zástupci, 10 zástupců bloků
 +
 +== Předseda klubu ==
 +Vede klub. Je členem představenstva volený představenstvem. Má dvouletý mandát. Vede Centrálu klubu. Předsedu zastupuje místopředseda klubu.
 +
 +== Celoklubový zástupce ==
 +Člen představenstva volený všemi členy klubu. Celkem 4, každý rok se volí 2.
 +
 +== Zástupce bloku ==
 +Člen představenstva a vedoucí aktivních na bloku. Volí jej všichni ubytovaní na daném bloku. Sudé roky se volí sudé bloky, analogicky s lichými.
 +
 +== Místopředseda klubu ==
 +Zastupuje předsedu a pomáhá mu vést klub. V případě rezignace předsedy vede klub do příští volby.
 +
 +== Centrála ===
 +Tým manažerů sekcí a dalších pomocnícků předsedy klubu s vedením. V aktuální chvíli centrálá čítá (mimo předsedy a místopředsedy): 
 +  * sítovo--serverového manažera
 +  * manažera pro vzdělávání
 +  * sportovního manažera
 +  * provozního technika
 +  * manažera projektů
 +  * PR manažera
 +  * HR manažera
 +  * statistika a nákupčího
 +
 +== Sekce klubu ==
 +Klub se aktuálně dělí na následující sekce: Síťová--serverová, vzdělávací, sportovní, provozní, projektová, PR, HR.
 +
 +== Aktivní člen ==
 +Člen klubu, který je pomáhá s jeho rozvojem, Z pravidla se jedná o člena zapáleného pro aktivity některé sekce/projektu.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
  
clen/slovnicek_pojmu.txt · Poslední úprava: 2019/12/30 19:04 autor: rubasjak