Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clen:slovnicek_pojmu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
clen:slovnicek_pojmu [2019/12/30 18:57]
rubasjak
clen:slovnicek_pojmu [2019/12/30 19:04]
rubasjak
Řádek 5: Řádek 5:
  
 == Předseda klubu == == Předseda klubu ==
-Vede klub. Je členem představenstva volený představenstvem. Má dvouletý mandát. Vede Centrálu klubu.+Vede klub. Je členem představenstva volený představenstvem. Má dvouletý mandát. Vede Centrálu klubu. Předsedu zastupuje místopředseda klubu.
  
 == Celoklubový zástupce == == Celoklubový zástupce ==
Řádek 12: Řádek 12:
 == Zástupce bloku == == Zástupce bloku ==
 Člen představenstva a vedoucí aktivních na bloku. Volí jej všichni ubytovaní na daném bloku. Sudé roky se volí sudé bloky, analogicky s lichými. Člen představenstva a vedoucí aktivních na bloku. Volí jej všichni ubytovaní na daném bloku. Sudé roky se volí sudé bloky, analogicky s lichými.
 +
 +== Místopředseda klubu ==
 +Zastupuje předsedu a pomáhá mu vést klub. V případě rezignace předsedy vede klub do příští volby.
  
 == Centrála === == Centrála ===
-Tým manažerů sekcí a dalších pomocnícků předsedy klubu s vedením. +Tým manažerů sekcí a dalších pomocnícků předsedy klubu s vedením. V aktuální chvíli centrálá čítá (mimo předsedy a místopředsedy):  
 +  * sítovo--serverového manažera 
 +  * manažera pro vzdělávání 
 +  * sportovního manažera 
 +  * provozního technika 
 +  * manažera projektů 
 +  * PR manažera 
 +  * HR manažera 
 +  * statistika a nákupčího
  
 == Sekce klubu == == Sekce klubu ==
-Klub se dělí na následující sekce: Síťová--serverová, vzdělávací, sportovní, provozní, projektová, PR, HR.+Klub se aktuálně dělí na následující sekce: Síťová--serverová, vzdělávací, sportovní, provozní, projektová, PR, HR. 
 + 
 +== Aktivní člen == 
 +Člen klubu, který je pomáhá s jeho rozvojem, Z pravidla se jedná o člena zapáleného pro aktivity některé sekce/projektu. 
 + 
  
  
clen/slovnicek_pojmu.txt · Poslední úprava: 2019/12/30 19:04 autor: rubasjak