Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:itsluzby:wifi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
klub:itsluzby:wifi [2021/12/13 20:18]
markolad Update android certificate information
klub:itsluzby:wifi [2022/09/26 20:36] (aktuální)
pdostal Odkaz na pki.cesnet.cz
Řádek 51: Řádek 51:
    
 {{klub:itsluzby:wifi:wifi-android9.jpg?direct&400|}} {{klub:itsluzby:wifi:wifi-android9.jpg?direct&400|}}
 +
 +==== Linux ====
 +
 +Pro parametry sítě vizte základní info. USERTrust RSA Certification Authority (kořenový certifikát) RADIUS serveru najdete na [pki.cesnet.cz](https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html).
  
 ===== Vypnutí randomizace MAC adres ===== ===== Vypnutí randomizace MAC adres =====
klub/itsluzby/wifi.txt · Poslední úprava: 2022/09/26 20:36 autor: pdostal