Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

klub:struktura:likvidacni_komise

Likvidační komise SH

Účel

Likvidační komise v aktuálním složení byla vytvořena pro setřídění majetku klubu, který byl označen k vyřazení, jeho následné ohodnocení a ocenění.

Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování)

kontaktní adresa na členy LK: majetek@sh.cvut.cz

Proces likvidace majetku 2020

  1. Do konce ledna 2020 bude komisi předán majetek likvidaci z projektů a sekcí
  2. Do 16. 2. 2020 předá komise předsedovi klubu seznam majetku s ohodnocením a návrhem naložení s ním.
  3. Představenstvo na schůzi usnesením rozhodne, jak s majetkem naloží.

Jak předat majetek LK

Majetek, který chce projekt/sekce vyřadit bude členy projektu/sekce:

  • označen v dokumentu, který obdrželi vedoucí projektu/sekcí
  • soupis předán do e-mailové konference majetek@sh.cvut.cz (odešlete z SH adresy)
  • přesunut dle pokynů členů likvidační skupinky do klubové místnosti v suterénu B7 (pouze za jejich přítomnosti)
klub/struktura/likvidacni_komise.txt · Poslední úprava: 2020/01/17 09:52 autor: rubasjak