Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:struktura:likvidacni_komise

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
klub:struktura:likvidacni_komise [2020/01/16 16:09]
rubasjak vytvořeno
klub:struktura:likvidacni_komise [2020/01/17 09:52] (aktuální)
rubasjak
Řádek 5: Řádek 5:
  
 Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování) Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování)
 +
 +kontaktní adresa na členy LK: majetek@sh.cvut.cz
 +
 +==== Proces likvidace majetku 2020 ====
 +
 +  - Do konce ledna 2020 bude komisi předán majetek likvidaci z projektů a sekcí
 +  - Do 16. 2. 2020 předá komise předsedovi klubu seznam majetku s ohodnocením a návrhem naložení s ním.
 +  - Představenstvo na schůzi usnesením rozhodne, jak s majetkem naloží.
 +
 +
 +==== Jak předat majetek LK ====
 +Majetek, který chce projekt/sekce vyřadit bude členy projektu/sekce:
 +  * označen v dokumentu, který obdrželi vedoucí projektu/sekcí
 +  * soupis předán do e-mailové konference majetek@sh.cvut.cz (odešlete z SH adresy)
 +  * přesunut dle pokynů členů likvidační skupinky do klubové místnosti v suterénu B7 (pouze za jejich přítomnosti)
 +
  
  
-==== Proces likvidace 2020 ==== 
  
klub/struktura/likvidacni_komise.1579187376.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 16:09 autor: rubasjak