Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:struktura:likvidacni_komise

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
klub:struktura:likvidacni_komise [2020/01/16 16:10]
rubasjak
klub:struktura:likvidacni_komise [2020/01/17 09:52] (aktuální)
rubasjak
Řádek 6: Řádek 6:
 Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování) Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování)
  
 +kontaktní adresa na členy LK: majetek@sh.cvut.cz
  
 ==== Proces likvidace majetku 2020 ==== ==== Proces likvidace majetku 2020 ====
  
   - Do konce ledna 2020 bude komisi předán majetek likvidaci z projektů a sekcí   - Do konce ledna 2020 bude komisi předán majetek likvidaci z projektů a sekcí
-    Nečíslovaný seznam +  - Do 16. 2. 2020 předá komise předsedovi klubu seznam majetku s ohodnocením a návrhem naložení s ním. 
-  - Číslovaný seznam+  - Představenstvo na schůzi usnesením rozhodne, jak s majetkem naloží. 
 + 
 + 
 +==== Jak předat majetek LK ==== 
 +Majetek, který chce projekt/sekce vyřadit bude členy projektu/sekce: 
 +  označen v dokumentu, který obdrželi vedoucí projektu/sekcí 
 +  * soupis předán do e-mailové konference majetek@sh.cvut.cz (odešlete z SH adresy) 
 +  * přesunut dle pokynů členů likvidační skupinky do klubové místnosti v suterénu B7 (pouze za jejich přítomnosti) 
 + 
 + 
 + 
klub/struktura/likvidacni_komise.1579187454.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 16:10 autor: rubasjak