Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:struktura:likvidacni_komise

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
klub:struktura:likvidacni_komise [2020/01/16 16:18]
rubasjak
klub:struktura:likvidacni_komise [2020/01/17 09:52] (aktuální)
rubasjak
Řádek 6: Řádek 6:
 Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování) Následně předá představenstvu klubu seznam s návrhem, jak s majetkem naložit (likvidace - sběr, prodej, darování)
  
 +kontaktní adresa na členy LK: majetek@sh.cvut.cz
  
 ==== Proces likvidace majetku 2020 ==== ==== Proces likvidace majetku 2020 ====
Řádek 16: Řádek 17:
 ==== Jak předat majetek LK ==== ==== Jak předat majetek LK ====
 Majetek, který chce projekt/sekce vyřadit bude členy projektu/sekce: Majetek, který chce projekt/sekce vyřadit bude členy projektu/sekce:
-  * sepsán do vzorové tabulky+  * označen v dokumentu, který obdrželi vedoucí projektu/sekcí
   * soupis předán do e-mailové konference majetek@sh.cvut.cz (odešlete z SH adresy)   * soupis předán do e-mailové konference majetek@sh.cvut.cz (odešlete z SH adresy)
   * přesunut dle pokynů členů likvidační skupinky do klubové místnosti v suterénu B7 (pouze za jejich přítomnosti)   * přesunut dle pokynů členů likvidační skupinky do klubové místnosti v suterénu B7 (pouze za jejich přítomnosti)
klub/struktura/likvidacni_komise.1579187919.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 16:18 autor: rubasjak