Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


klub:struktura

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
klub:struktura [2020/03/05 15:25]
rubasjak vytvořeno
klub:struktura [2021/11/29 17:02] (aktuální)
tux
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Předseda klubu ======+====== Struktura klubu ====== 
 +===== Předseda klubu =====
 Předsedu klubu volí představenstvo. Mandát má dvouletý a mezi jeho povinnosti patří zastupování klubu, vedení schůzí představenstev, řízení chodu klubu, sestavení a dohlížení nad čerpáním rozpočtu. Předsedu klubu volí představenstvo. Mandát má dvouletý a mezi jeho povinnosti patří zastupování klubu, vedení schůzí představenstev, řízení chodu klubu, sestavení a dohlížení nad čerpáním rozpočtu.
  
Řádek 5: Řádek 6:
  
 Seznam předsedů klubu Silicon Hill: Seznam předsedů klubu Silicon Hill:
-  * Jakub Rubáš (2019 - doposud)+  * Viktor Bohuněk (2021 - 2021) 
 +  * Jakub Rubáš (2019 - 2021)
   * Václav Pužman (2017 - 2018)   * Václav Pužman (2017 - 2018)
   * Jakub Huspek (2016 - 2017)   * Jakub Huspek (2016 - 2017)
Řádek 17: Řádek 19:
   * Jindřich Fučík (1999 - 2000)   * Jindřich Fučík (1999 - 2000)
   * Jaroslav Klaus(1998 - 1999)   * Jaroslav Klaus(1998 - 1999)
 +
 +===== Představenstvo =====
 +
 +Představenstvo je nejvyšším orgánem klubu. Čítá 10 zástupců bloků, 4 celoklubové zástupce a předsedu, který jej vede.
 +Členové představenstva mají dvouletý mandát.
 +
 +===== Centrála =====
 +Centrála klubu nebo tým manažerů sekcí je skupina lidí, která pomáhá předsedovi klubu řídit klub. Členy centrály jmenuje předseda klubu na základě svého uvážení.
 +
 +
klub/struktura.1583418326.txt.gz · Poslední úprava: 2020/03/05 15:25 autor: rubasjak