Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:manual_registratora

Manuál registrátora

Registrace nové člena

Registrace

 • 2 způsoby vyplnění údajů v IS.SH
  • Předregistrace – registrovaný si sám vyplní všechny údaje a zvolí si heslo (WiFi SH_registrace, heslo registrace)
   • Dokončené předregistrace jsou v IS.SH v záložce Uživatelé > Dokončit předregistraci (vyhledávní podle jména nebo čísla předregistrace)
  • Registrace – nedoporučované – údaje vyplňuje registrátor
 • Dále vyplnit papírový formulář
 • Vyžádat si doklad totožnosti
  • Pro občany ze zemí EU stačí občanský průkaz
  • Pro občany mimo EU je nutné vyžádat si pas nebo povolení k pobytu vydané českou cizineckou policií
 • Podle dokladu zkontrolujeme všechny základní údaje jak na formuláři tak v IS.SH
  • U zahraničních členů je možné jako adresu trvalého bydliště akceptovat adresu bloku nebo cizinecké policie
 • Přidat osobní číslo ČVUT – šetří se čas při registraci do posiloven a dalších místností s přístupem na kartu
  • KOS
  • usermap
 • Zkontrolovat, že v IS.SH je správně napsaný e-mail – nutné pro kontaktování člena, nefunkční emaily se stejně musí opravit
  • POZOR na e-maily na následujících doménách – pošta z nich není doručována
   • mail.ru
   • inbox.ru
   • list.ru
   • bk.ru
   • yahoo.es
 • Nepoužívat SMS k zaslání hesla – mimo provoz, nebude obnoveno
 • Přidat zařízení k uživatelskému účtu před dokončením registrace
 • Po dokončení registrace předat leporelo Vítej na Strahově nebo Strahovian's guide s vyplněným UID
 • Podle dohody na bloku můžete přidat i službu malé posilovny (zahrnuje i boulder na B2), služba se přidává na kartě Služby tlačítkem Přidat službu
 • Nastavit IP adresy pro zařízení vytvořená během předregistrace

Důležité info k předání

 • Klub a jeho aktivity – inspirace v leporelu Vítej na Strahově!
 • Pravidla sítě
  • Žádné torrenty
  • Nesdílet své připojení (WiFi routery apod.)
  • Nepoužívat vlastní WiFi AP – rušení ostatních ⇒ zhoršení situace
 • 5 dní členství zdarma na zaplacení
 • Platby:
  • Musí být z účtu vedeného v CZK
  • Musí být přesné na haléř
  • Chvíli trvají, zpoždění je na straně bank
  • Pokud nemá člen účet v CZK:
   • Zaplatit na pobočce Fio banky – drahé, nejrychlejší
   • Na poště – neumí anglicky, levnější, trvá 2-3 dny
   • Sehnat někoho s účtem v CZK; pokud to chcete být vy, tak si za to nic neúčtujte!

Formuláře

 • Prázdné formuláře má obvykle k dispozici váš zástupce bloku nebo admin
 • Vyplněné formuláře se podle dohody na bloku buď odevzdávají adminovy/zástupci bloku nebo se nosí rovnou do kanceláře klubu na B1

Speciální případy

 • Zájemce o členství mladší 18 let
  • K registraci není nutný souhlas zákonného zástupce
  • Před dovršením 18 let nemůže být člen volen do orgánů klubu
 • Zájemce o členství nebydlící na koleji Strahov vyřizuje pouze kancelář

Práce se síťovými zařízeními

Citace z interního předpisu klubu Silicon Hill Pravidla sítě klubu Silicon Hill, článek 5, 2. odstavec, písmeno b:
Uživatel má nárok na připojení pomocí drátového i bezdrátového (Wi-Fi) síťového rozhraní přičemž maximální povolený počet je jedno drátové a tři bezdrátová rozhraní. Výjimku z tohoto pravidla uděluje předseda nebo správce sítě.

Pracujte vždy pouze s interfaci (jak Ethernet tak WiFi) a zařízeními lidí ubytovaných na vašem bloku.

Nové zařízení

 • Podle dohody na bloku buď můžete přidávat zařízení jen pokud jste jej fyzicky zkontrolovali nebo stačí jen poslat MAC adresu e-mailem
  • NIKDY nepřijímáme MAC adresy jinou cestou např. přes Facebook apod.
 • Nové zařízení se vytvoří tlačítkem Přidat počítač na kartě Počítače
 • Dodržujte fyzické rozdělení interfaců, tzn. nepřidávejte WiFi interface mobilu k NTB apod.
 • Typ zařízení
  • Počítač – pevně umístěná zařízení
  • Mobilní zařízení – NTB, mobil, tablet
 • Konvence pojmenování: username(-,_)(ntb,pc,mob,tab)
 • Umístění
  • Zařízení s kabelovým interfacem vždy do místnosti, kde uživatel bydlí
  • Zařízení pouze s WiFi interfacem do WiFi/WiFi

Přidání interface

 • Po otevření zařízení tlačítkem Zobrazit klikneme na Přidat interface
 • Zkontrolujeme, že souhlasí umístění interfacu
  • Kabelové intefraci musí být v místnosti, kde uživatel bydlí
  • WiFi interface musí být ve WiFi/WiFi
 • Připojení kabelového interface
  • Přístup k síti po kabelu je kontrolovaný a je nutné přidělit uživateli konkrétní zásuvku, neboli switch port
  • Switch port se přidá ke konkrétnímu interfacu daného zařízení, v pokoji jsou vždy dva switch porty
  • Platí několik pravidel
   • Na jednom switchportu musí být připojeno jen jedno zařízení, pokud jich je víc je nutné aktuálně nepoužívaná zařízení odpojit
   • Pokud si to žádá situace (hledání problémů v síti apod.) a je nutné připojit více zařízení na jeden switch port, tak není možné aby tato zařízení měla IP adresy z různých rozsahů

IP adresy

 • IP adresy je možné přidat po otevření zařízení tlačítkem Zobrazit
 • Pozor na umístění interface viz část o Přidávání interfaců
 • Na kabelu vždy přidělujeme veřejné IP adresy, tzn.
  • VLAN X1 nebo X2, kde X je číslo bloku
  • První oktet je roven 147
  • Název sítě začíná na net
 • Natované IP adresy přidělujeme až v případě, že došli veřejné IP adresy, používání natovaných adres nám komplikuje identifikaci zařízení v síti
 • U WiFi se často stává, že se vyčerpají IP adresy, proto kontrolujte, že je ve vámi vybraném rozsahu volno

Změna MAC adresy

 • Opět závisí od dohody na bloku, jestli je nutná fyzická kontrola zařízení nebo stačí zaslání MAC adresy emailem
 • Opět není možné přijímat MAC adresy jinak než e-mailem

Specifická zařízení

 • USB to Ethernet dongle - je možné je zaregistrovat, ale pouze pokud uživatelova zařízení nedisponují Ethernetovým portem a je nutné uvést do poznámky, že se jedná o dongle

Platby

Pokud si uživatel neví rady s placením, nejlepší je jej odkázat na kalkulačku členských příspěvků clenstvi.siliconhill.cz, která mu po přihlášení do IS.SH vygeneruje QR kód pro provedení platby.

Oprava platby

 • Případ prohozeného VS a SS není nutné řešit, IS.SH platbu přiřadí
 • Přehled plateb se nachází v Finance > Platby, kde je dále možné platby vyhledávat
 • Editovat platbu je možné pomocí tlačítka Opravit
 • Editovat VS je možné bez omezení, ovlivněno je párování se službou, správné hodnoty VS lze spočítat na is.sh.cvut.cz/calc
 • Editovat SS lze jen pokud
  • Člen dodal potvrzení, že platba byla poslána jím - výpis z bankovnictví, stvrzenka z Fio banky, poštovní poukázka
   • Při párování platby s papírovým dokladem je vhodné využít i čas platby, který se zobrazí v detailech platby (tlačítko Zobrazit)
   • Pokud jste platbu přiřadili na základě papírového dokladu, tuto skutečnost na něj poznamenejte
  • Platba dorazila z účtu, ze kterého platil člen už v předchozích obdobích

Vrácení platby

 • Vrátit platbu je možné jen na účet vedený u české banky
 • Pokud je špatná částka
  • O vrácení platby je nutné požádat kancelář na email kancelar@siliconhill.cz
  • Požádat o vrácení je možné nejpozději 14 dní před koncem aktuálního období
   • V prvním pololetí do 16. 6.
   • V druhém pololetí do 17. 12.
 • Pokud si člen rozmyslí své členství je možné do 14 dní od připsání jeho členského příspěvku na náš účet požádat o vrácení, opět platí že je možné požádat nejpozději 14 dní před koncem aktuálního období

Stěhování členů

V rámci kolejí Strahov

 • Uživatele přestěhujeme tlačítkem Přestěhovat uživatele
  • Lze stěhovat pouze na svůj blok
  • Během stěhování vybereme nový switch port pro kabelové připojení a zaškrtneme Odpojit stávající zařízení
 • Po přestěhování přidáme IP adresy na kabelové interfaci

Stěhování v rámci kolejí ČVUT

 • Členství se nevztahuje na konkrétní klub a je tak možné jej převést
 • Stěhování na koleje Strahov
  • Nově příchozího zaregistrujete
  • Člen následně požádá administrátora nebo předsedu klubu působícího na jeho předchozí koleji o zaslání potvrzení o aktivních členstvích na e-mail kancelar@sh.cvut.cz
 • Stěhování z koleje Strahov

Troubleshooting

Než pošlete uživatele za administrátorem bloku, zkuste problém vyřešit svépomocí.

Nejde se připojit k WiFi

 • Zkontrolovat MAC adresu
  • Špatně opsaná (0 vs O apod.)
  • OS Windows a Android generují náhodné MAC adresy jako opatření proti sledování. Tato funkce jde pro konkrétní síť vypnout.
  • U některých telefonů s OS Android může dojít ke změně MAC adresy po updatu OS
 • Zkontrolovat přiřazení IP adres v IS.SH
 • Zkontrolovat jestli je heslo OK (nechat uživatele na WiFi SH_registrace se přihlásit do IS.SH)
  • Heslo si může uživatel resetovat na IS.SH linkem pod přihlašovacími políčky (na emailem mu dorazí link pro změnu hesla)
  • NEDOPORUČOVANÉ – registrátor může kliknutím na tlačítko Resetovat heslo nechat poslat nové heslo na uživatelův email
 • Nastavit aby se IP adresa získávala z DHCP
 • Zkontrolovat čas počítače (podstatný je UTC nikoliv časová zóna, rozdíl více než 5 minut může zabránit dokončení TLS handshake)
 • U OS Windows je v některých případech potřeba zadat jméno a heslo na WiFi rychle (nejlépe si vše připravit do poznámkového bloku a údaje vložit)
 • Pokud nic z předchozího nepomohlo, na stránce WiFi je možné najít další podrobnosti a návody

Špatný signál WiFi

 • Tento problém neumíme řešit
 • Na každém bloku je aktuálně 24 AP (tzn. 4 na patro)
 • Zařízení pouze s 2,4 GHz pásmem jsou na tom nejhůř, toto pásmo je na Strahově silně zarušeno

Nejdou některé weby

 • Je zařízení připojeno přes WiFi?
  • ANO – ověřte funkčnost IPv4, pokud se nepodaří připojit je v IS.SH špatně nakonfigurovaný interface (mimo oblast WiFi/WiFi s adresou pro kabelové připojení nebo je zcela bez IPv4 adresy nebo problém s nastavením IPv4 v zařízení)
  • NE – problém s nastavením zařízení - DNS, IP, antivir, firewall
 • Zařízení připojeno přes kabel – problém s nastavením zařízení - DNS, IP, antivir, firewall

Ethernet

 • Některé Linuxové distribuce generují náhodné MAC adresy pro Ethernet
 • Existují případy, kdy na Windows pomohl restart systému

Přístup do místností s kartovým systémem ČVUT

Tento sytém používají posilovny včetně fitcentra na B2, boulder a hudebny.

 • Přiřazení přístupu po zaplacení členství nebo po přiřazení služby může trvat až 14 ve výjimečných případech i déle. Přiřazování není nijak automatizováno a řeší jej jeden člověk.
 • Pro využívání čtečkového systému ČVUT je nutné mít kartu studenta ČVUT. Pokud má člen zaplaceno fitcentrum na B2, tak mu sportovní sekce může zařídit hostovskou kartu, uživatele je nutné odkázat na e-mail fitcentrum@siliconhill.cz

Ostatní

 • Změna e-mailu v IS.SH – nejdříve je nutné přidat novou e-mailovou adresu až potom půjde ta stará odebrat

Eskalace problému

 • Pokud si s problémem nevíte sami rady nezbývá než jej předat výš. Pokud potřebujete kontaktovat síťové administrátory využijte e-mail netadmin@sh.cvut.cz

Podezřelá aktivita

Skenování portů

 • Pokud se k vám dostane informace o tom, že některý uživatel naší sítě aktivně skenuje otevřené porty v naší síti, oznamte tuto skutečnost na e-mail netadmin@sh.cvut.cz, do e-mailu přiložte co nejvíc důkazů (datum a čas, IP adresu zdroje útoku, screenshot, případně logy a idealně také pcap z Wiresharku)

Ostatní

 • Na řešení problémů v rámci klubu používejte e-mail na doméně sh.cvut.cz, buď je možné si tento e-mail přidat do gmailu nebo můžete používat naši službu mbox, více info na imap
 • Přidejte se do konference registrátorů na svém bloku adminX@sh.cvut.cz, budou vám tak chodit e-maily s požadavky členů
 • Při odpovídání na zprávu zaslanou do konference používejte tlačítko Odpovědět všem, aby se o vašem zásahu dozvěděli i ostatní
vedeni/dokumenty/manual_registratora.txt · Poslední úprava: 2021/07/06 16:02 autor: vektor