Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:manual_registratora

Manuál registrátora

Registrace nové člena

Registrace

 • Zdůraznit, že se člen registruje 1x za život (7 let) a dál jen platí členství! - nejlépe zjistit, zda již nemá účet v ISu
 • Předregistrace – registrovaný si sám vyplní všechny údaje a zvolí si heslo (WiFi SH_registrace, heslo registrace)
  • Dokončené předregistrace jsou v IS.SH v záložce Uživatelé > Dokončit předregistraci (vyhledávní podle jména nebo čísla předregistrace)
 • Dále vyplnit papírový formulář (UID vyplňuje registrátor)
 • Vyžádat si doklad totožnosti
  • Pro občany ze zemí EU stačí občanský průkaz
  • Pro občany mimo EU je nutné vyžádat si pas nebo povolení k pobytu vydané českou cizineckou policií
 • Podle dokladu zkontrolujeme všechny základní údaje jak na formuláři tak v IS.SH
  • U zahraničních členů je možné jako adresu trvalého bydliště akceptovat adresu bloku nebo cizinecké policie
  • Opravit nesrovnalosti a velikosti písmen ve vyplněných polích
 • Přidat osobní číslo ČVUT – šetří se čas při registraci do posiloven a dalších místností s přístupem na kartu
  • KOS
  • usermap
 • Zkontrolovat, že v IS.SH je správně napsaný e-mail – nutné pro kontaktování člena, nefunkční emaily se stejně musí opravit
  • POZOR na e-maily na následujících doménách – pošta z nich není doručována
   • mail.ru
   • inbox.ru
   • list.ru
   • bk.ru
   • yahoo.es
 • Nepoužívat SMS k zaslání hesla – mimo provoz, nebude obnoveno
 • Po dokončení registrace předat leporelo Vítej na Strahově nebo Strahovian's guide s vyplněným UID
 • Je možné nabídnout službu Malé posilovny a případně ji přidat v sekci Služby tlačítkem Přidat službu
 • Nastavit IP adresy pro zařízení vytvořená během předregistrace (vybírat IP z rozsahů s nejmenším využitím)

Důležité info k předání

 • Klub a jeho aktivity – inspirace v leporelu Vítej na Strahově!
 • Pravidla sítě (pro podrobnější přehled sledujte síťový předpis)
  • Žádné torrenty
  • Nesdílet své připojení (WiFi routery, hotspot, připojování třetí osoby)
  • Nepoužívat vlastní WiFi AP – rušení ostatních ⇒ zhoršení situace
 • 5 dní členství zdarma na zaplacení
 • Platby:
  • Musí být z účtu vedeného v CZK
  • Musí být přesné na haléř
  • Chvíli trvají, zpoždění je na straně bank
  • Pokud nemá člen účet v CZK:
   • Zaplatit na pobočce Fio banky – drahé, nejrychlejší
   • Na poště – neumí anglicky, levnější, trvá 2-3 dny
   • Sehnat někoho s účtem v CZK; pokud to chcete být vy, tak si za to nic neúčtujte!

Formuláře

 • Prázdné formuláře má obvykle k dispozici váš zástupce bloku nebo admin
 • Vyplněné formuláře se podle dohody na bloku buď odevzdávají adminovi / zástupci bloku nebo se nosí rovnou do kanceláře klubu na B1

Speciální případy

 • Zájemce o členství mladší 18 let
  • K registraci není nutný souhlas zákonného zástupce
  • Před dovršením 18 let nemůže být člen volen do orgánů klubu
 • Zájemce o členství nebydlící na koleji Strahov vyřizuje pouze kancelář

Práce se síťovými zařízeními

Citace z interního předpisu klubu Silicon Hill Pravidla sítě klubu Silicon Hill, článek 5, 2. odstavec, písmeno b:
Uživatel má nárok na připojení pomocí drátového i bezdrátového (Wi-Fi) síťového rozhraní, přičemž maximální povolený počet je jedno drátové a tři bezdrátová rozhraní. Výjimku z tohoto pravidla uděluje předseda nebo správce sítě.

Pracujte vždy pouze s interfaci (jak Ethernet tak WiFi) a zařízeními lidí ubytovaných na vašem bloku.

Nové zařízení

 • Podle dohody na bloku buď můžete přidávat zařízení jen pokud jste jej fyzicky zkontrolovali nebo stačí jen poslat MAC adresu e-mailem
  • NIKDY nepřijímáme MAC adresy jinou cestou např. přes Facebook apod.
 • Nové zařízení se vytvoří tlačítkem Přidat počítač na kartě Počítače
 • Dodržujte fyzické rozdělení interfaců, tzn. nepřidávejte WiFi interface mobilu k NTB apod.
 • Typ zařízení
  • Počítač – Počítač / notebook
  • Mobilní zařízení – Mobil, tablet
 • Konvence pojmenování: username(-,_)(ntb,ntbwork,pc,mob,tab) + případně blíže popsat do poznámky
 • Umístění
  • Zařízení typu Počítač přidávat do oblasti Blok/Pokoj
  • Zařízení typu Mobilní zařízení přidávat do oblasti WiFi/WiFi

Přidání interface

 • Po otevření zařízení tlačítkem Zobrazit klikneme na Přidat interface
 • Zkontrolujeme, že souhlasí umístění interfacu
  • Kabelové intefraces musí být v místnosti, kde uživatel bydlí
  • WiFi interface musí být ve WiFi/WiFi
 • Připojení kabelového interface
  • Přístup k síti po kabelu je kontrolovaný a je nutné přidělit uživateli konkrétní zásuvku, neboli switch port
  • Switch port se přidá ke konkrétnímu interfacu daného zařízení, v pokoji jsou vždy alespoň dva switch porty
  • Platí několik pravidel
   • Na jednom switchportu musí být připojeno jen jedno zařízení, pokud jich je víc je nutné aktuálně nepoužívaná zařízení odpojit
   • Pokud si to žádá situace (hledání problémů v síti apod.) a je nutné připojit více zařízení na jeden switch port, tak není možné aby tato zařízení měla IP adresy z různých rozsahů

IP adresy

 • IP adresy je možné přidat po otevření zařízení tlačítkem Zobrazit
 • Pozor na umístění interface viz část o Přidávání interfaců
 • Na kabelu vždy přidělujeme veřejné IP adresy, tzn.
  • VLAN X1 nebo X2, kde X je číslo bloku
  • První číslo je roven 147
  • Název sítě začíná na net
 • Natované IP adresy přidělujeme až v případě, že došly veřejné IP adresy, používání natovaných adres nám komplikuje identifikaci zařízení v síti
 • U WiFi se často stává, že se vyčerpají IP adresy, proto kontrolujte, že je ve vámi vybraném rozsahu volno

Změna MAC adresy

 • Opět závisí od dohody na bloku, jestli je nutná fyzická kontrola zařízení nebo stačí zaslání MAC adresy emailem
 • Opět není možné přijímat MAC adresy jinak než e-mailem

Specifická zařízení

 • USB to Ethernet dongle - je možné je zaregistrovat, ale pouze pokud uživatelova zařízení nedisponují Ethernetovým portem a je nutné uvést do poznámky, že se jedná o dongle

Platby

Odkázat jej na kalkulačku členských příspěvků clenstvi.siliconhill.cz nebo is.sh.cvut.cz/calc, která mu po přihlášení do IS.SH vygeneruje QR kód pro provedení platby.

Oprava platby

 • Případ prohozeného VS a SS není nutné řešit, IS.SH platbu přiřadí
 • Přehled plateb se nachází v Finance > Platby, kde je dále možné platby vyhledávat
 • Editovat platbu je možné pomocí tlačítka Opravit
 • Editovat VS je možné bez omezení, ovlivněno je párování se službou, správné hodnoty VS lze spočítat na is.sh.cvut.cz/calc
 • Editovat SS lze jen pokud
  • Člen dodal potvrzení, že platba byla poslána jím - výpis z bankovnictví, stvrzenka z Fio banky, poštovní poukázka, jednoznačná poznámka v platbě
   • Při párování platby s papírovým dokladem je vhodné využít i čas platby, který se zobrazí v detailech platby (tlačítko Zobrazit)
   • Pokud jste platbu přiřadili na základě papírového dokladu, tuto skutečnost na něj poznamenejte

Vrácení platby

 • Vrátit platbu je možné jen na účet vedený u české banky
 • Požádat o vrácení platby je možné do 14 dní od připsání platby
 • O vrácení platby je nutné požádat kancelář na email kancelar@siliconhill.cz
 • Požádat o vrácení je možné nejpozději 14 dní před koncem aktuálního období
  • V prvním pololetí do 16. 6.
  • V druhém pololetí do 17. 12.

Stěhování členů

V rámci kolejí Strahov

 • Uživatele přestěhujeme tlačítkem Přestěhovat uživatele
  • Lze stěhovat pouze na svůj blok
  • Během stěhování vybereme nový switch port pro kabelové připojení a zaškrtneme Odpojit stávající zařízení
 • Po přestěhování přidáme IP adresy na kabelovém interface
 • Při změně bloku dojde k odebrání IP adres z důvodu odlišných IP rozsahů

Stěhování v rámci kolejí ČVUT

 • Členství se nevztahuje na konkrétní klub a je tak možné jej převést
 • Stěhování na koleje Strahov
  • Nově příchozího zaregistrujete
  • Člen následně požádá administrátora nebo předsedu klubu působícího na jeho předchozí koleji o zaslání potvrzení o aktivních členstvích na e-mail kancelar@sh.cvut.cz
 • Stěhování z koleje Strahov

Troubleshooting

Než pošlete uživatele za administrátorem bloku, zkuste problém vyřešit svépomocí.

Nejde se připojit k WiFi

 • Zkontrolovat MAC adresu
  • OS Windows, iOS a Android generují náhodné MAC adresy jako opatření proti sledování. Tato funkce jde pro konkrétní síť vypnout.
  • U některých telefonů s OS Android může dojít ke změně MAC adresy po updatu OS
 • Zkontrolovat přiřazení IP adres v IS.SH
 • Zkontrolovat jestli je heslo OK (nechat uživatele na WiFi SH_registrace se přihlásit do IS.SH)
  • Heslo si může uživatel resetovat na IS.SH linkem pod přihlašovacími políčky (na emailem mu dorazí link pro změnu hesla)
  • NEDOPORUČOVANÉ – Registrátor může kliknutím na tlačítko Resetovat heslo nechat poslat nové heslo na uživatelův email
 • Nastavit aby se IP adresa získávala z DHCP
 • Zkontrolovat čas počítače (podstatný je UTC nikoliv časová zóna, rozdíl více než 5 minut může zabránit dokončení TLS handshake)
 • U OS Windows je v některých případech potřeba zadat jméno a heslo na WiFi rychle (nejlépe si připravit heslo do schránky (clipboard) a namísto zadávání jej vložit)
 • Pokud nic z předchozího nepomohlo, na stránce WiFi je možné najít další podrobnosti a návody

Špatný signál WiFi

 • Tento problém neumíme řešit
 • Na každém bloku je aktuálně 24 AP (tzn. 4 na patro)
 • Zařízení pouze s 2,4 GHz pásmem jsou na tom nejhůř, toto pásmo je na Strahově silně zarušeno

Nejdou některé weby

 • Zařízení připojeno přes WiFi – ověřte funkčnost IPv4, pokud se nepodaří připojit, je v IS.SH špatně nakonfigurovaný interface (mimo oblast WiFi/WiFi s adresou pro kabelové připojení nebo je zcela bez IPv4 adresy nebo problém s nastavením IPv4 v zařízení)
 • Zařízení připojeno přes kabel – problém s nastavením zařízení - DNS, IP, antivir, firewall

Ethernet

 • Některé Linuxové distribuce generují náhodné MAC adresy pro Ethernet
 • Existují případy, kdy na Windows pomohl restart systému

Přístup do místností s kartovým systémem ČVUT

Tento sytém používají posilovny včetně fitcentra na B2, boulder a hudebny.

 • Přiřazení přístupu po zaplacení členství nebo po přiřazení služby může trvat až 14 ve výjimečných případech i déle. Přiřazování není nijak automatizováno a řeší jej jeden člověk.
 • Pro využívání čtečkového systému ČVUT je nutné mít platnou kartu studenta ČVUT / ISIC ČVUT.

Ostatní

 • Změna e-mailu v IS.SH – nejdříve je nutné přidat novou e-mailovou adresu až potom půjde ta stará odebrat

Eskalace problému

 • Pokud si s problémem nevíte sami rady předejte tento problém administrátorovi bloku.

Podezřelá aktivita

Skenování portů

 • Pokud se k vám dostane informace o tom, že některý uživatel naší sítě aktivně skenuje otevřené porty v naší síti, oznamte tuto skutečnost na e-mail netadmin@sh.cvut.cz, do e-mailu přiložte co nejvíc důkazů (datum a čas, IP adresu zdroje útoku, screenshot, případně logy a idealně také pcap z Wiresharku)

Ostatní

 • Na řešení problémů v rámci klubu používejte e-mail na doméně sh.cvut.cz, buď je možné si tento e-mail přidat do gmailu nebo můžete používat naši službu mbox, více info na imap
 • Přidejte se do konference registrátorů na svém bloku adminX@sh.cvut.cz, budou vám tak chodit e-maily s požadavky členů
 • Při odpovídání na zprávu zaslanou do konference používejte tlačítko Odpovědět všem, aby se o vašem zásahu dozvěděli i ostatní
vedeni/dokumenty/manual_registratora.txt · Poslední úprava: 2022/02/19 15:26 autor: dusatvoj