Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:predpisy:stipendijni_rad_silicon_hill

Neplatný předpis!

Stipendijní řád

Představenstvo klubu Silicon Hill se usneslo na interním předpisu následujícího znění:

1. Úvodní ustanovení

Předmětem interního předpisu je stipendijní řád klubu Silicon Hill (dále jen „stipendium“)

2. Pravidla stipendijního řádu

a) O stipendium může požádat každý člen klubu Silicon Hill
b) O přídělení stipendia rozhoduje představenstvo na základě doporučení stipendijní komise
c) Stipedium se přiděluje buď okamžitě, nebo zpětně po úspěšném zakončení kurzu na základě pravidel stipendijního řádu

3. Podmínky / Kritéria pro posouzení žádosti o stipendium

a) Včasně podaná žádost zaslaná na emailovou adresu stipendium@sh.cvut.cz, obsahující:

  • jméno
  • příjmení
  • uid
  • email
  • zdůvodnění podání žádosti
  • číslo osobního účtu žadatele

b) Aktivity prospěšné pro činnost Studentské unie ČVUT
c) Stipendijní komise může stanovit další kritéria

4. Stipedijní komise

a) Je složena z 3 členů
b) Je jmenovaná / odvolávana představenstvem klubu Silicon Hill
c) Přijímá žádosti, vypracovává podklady, určuje váhu kritérií a posuzuje podané žádosti
d) Komise určí pořadí přidělení doporučených stipendií
e) Komise stanovuje konečný termín pro podávaní žádostí
f) Výšku stipendii stanoví komise. Nesmí přesáhnout hodnotu ceny kurzu

5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

a) Zrušuje se interní předpis SH schválený představenstvem SH dne 11. ledna 2006
b) Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem klubu SH

V Praze dne 15.3.2010

Představenstvo klubu SH

vedeni/dokumenty/predpisy/stipendijni_rad_silicon_hill.txt · Poslední úprava: 2021/03/18 16:58 autor: vektor