Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Hlasování per rollam – přijetí usnesení představenstvem

Hlasování per rollam se řídí Interním předpisem 2020-P1 „Hlasování per rollam“ Studentské unie ČVUT přijatým dne 22. 6. 2020 (Shromážděním klubů i Studentským parlamentem SU ČVUT).

Níže je uvedeno, jakým způsobem by měl člen představenstva postupovat, je-li vyhlášeno hlasování per rollam.

Pro více podrobností doporučujeme přečíst vlastní předpis https://su.cvut.cz/user/pages/10.dokumenty/11.ip-2020-p1/IP_2020_P1_Hlasovani_per_rollam.pdf

Postup hlasování:

Každý člen představenstva má možnost se vyjádřit ve stanovené lhůtě (nejméně 48 hodin), zda hlasuje pro navržené usnesení, proti usnesení, či se hlasování zdržuje.

Hlasující člen představenstva pošle svoje rozhodnutí e-mailem do konference Vedení, tedy všem ostatním členům představenstva.

Rozhodnutí jednotlivého člena představenstva musí obsahovat:

  • znění navrhovaného usnesení o kterém se hlasuje
  • informaci, zda je pro, proti nebo se zdržuje
  • unikátní kód obdržený od svolavatele

Hlasující, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, se bere jako zdrževší se a hlasování je ukončeno po vyjádření se všech členů představenstva nebo uplynutím lhůty pro hlasování.

Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi představenstva potvrzeno. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další kroky vycházející z hlasování per rollam. Představenstvo v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení.

Aktuálně probíhající per rollam hlasování představenstva

#1 hlasování do 23:00 9.12.2022 Členské příspěvky

USNESENÍ:

::USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje záměr navýšit od 1. 7. 2023 sportovní členství na 1500 Kč, zrušit síťové členství a zavést rozšířené členství s výší 800 Kč.

Důvod hlasování per rollam:

Na základě rozpravy představenstva klubu Silicon Hill ze schůze dne 4. 12. 2022, kde projevily členové představenstva zájem o následujícím usnesení hlasovat per rollam, zejména z důvodu časových nároku na členy představenstva a vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní schůzi představenstva v období před Vánočními svátky.

Popis předmětu hlasování:

Dle neformálních hlasování na poslední schůzi, dospělo představenstvo ke shodě na následujícím usnesení, nyní je potřeba toto usnesení formálně stvrdit za účelem jeho realizace. Shodli jsme se, že více hlasů bylo pro variantu 1 v neformálních hlasováních a proto hlasujeme o usnesení týkajícího se varianty 1). Diskuze k tématu v plodné míře již proběhla a podrobnosti byly vysvětleny.

Potřebné podklady:

Hlasovat se bude o návrhu členských příspěvků, který dále bude postupovat na parlament SU konající se 15.12.2022

c. podklady potřebné pro informované rozhodnutí, K podkladům, ze kterých lze vycházet patří prezentace, kterou přikládám zde(již byla zaslána i do konference klub). Prezentace komentuje finanční podklady, které byly dostupné při diskuzích.

Shrnutí:
Předchozí název Předchozí cena Nový název Nová cena
Sportovní členství 1000,- Sportovní členství 1500,-
Síťové členství 600,-
Rozšířené členství 800,-

Lhůta pro hlasování do 23:00 hodin (pátek) 9. 12. 2022.

K vytvoření hashů je možné použít následující programy:

hash-linux-amd64.zip

hash-macos-amd64.zip

hash-macos-arm64.zip

hash-windows-amd64.zip

využívají bcrypt

HASHE:

$2a$16$VYhTVwOEhIxmbzAj/Gmu5.mH.6UdbOcf/lWBqUqeRcPvoqtJzf71q

$2a$16$aiq9nqtFXVkZpzs6hZdSNeO62n7hZbFKCVcLrqyA0MsE24c/PURrG

$2a$16$xOPTL4Im/Q.k7DQ1h4BsiuqebypprCb3WOSlR3..UDLtCPl12Qnxu

$2a$16$pN/zLc1SyY8HjrDgUsbleOBQUmqXhdq9TyMjRM8rBg6Ou43JrgBy.

$2a$16$Xjn5L/ZexAh0GjTO66CcvOC02VuXCC7VjyYeKVcLWnJ7Dnot949W.

$2a$16$4EV3Hzr1GLDedWUd1QdjJuiOZpCiBranjR8Oyu.qhQZPssPlChkv.

$2a$16$cYlxjVbl9zm484gbwiv6BuIYAQ/uW/90EfDOu82KNF2/iJh6gOS26

$2a$16$te.djNor.Z28uUDKiOBVoeVrNdU2qIl7vRa2PqK/FhGPJ5tkgOjSu

$2a$16$/yf0s81p34dOOzmt7mDt7OFI0JfeEdA./qWV3drqHgnQIiBk/.DnO

$2a$16$bGnUfxUI30E2Wz/wkq80cueFaUCZOzP.e/Y5Sypbbkupok7JINaMy

$2a$16$vc4ks1a6aAVVKBqYavS3g.Lq6wgqAGHs0CDI.6/79vkDzQt7r3wtS

$2a$16$W2n1cLySOYQUsA7b.qAtyuzoIL2p2sAEer96s9f8ukJLxwsgvBri2

$2a$16$1pac7hXwInbeQWEk0xG0cOWEBd2nB8jtxtOOLO7vlKdGnlA0Jh2sy

$2a$16$x1l86EqS6OegbICmK/KRwuHmN3mF1RpN4AiesLBtP3NgP7SvJgd3G

$2a$16$O2FqYhsDEcacpjMBzhERSeTsGXI34FzCTDXvDVdHiy7MsNi9tT8Ru

vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.txt · Poslední úprava: 2022/12/06 12:25 autor: slavim17