Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2021/12/16 11:44]
sulcvla4
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2022/06/20 10:36]
sulcvla4
Řádek 23: Řádek 23:
 Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi představenstva potvrzeno. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další kroky vycházející z hlasování per rollam. Představenstvo v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení. Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi představenstva potvrzeno. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další kroky vycházející z hlasování per rollam. Představenstvo v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení.
  
 +===== Aktuálně probíhající per rollam hlasování představenstva =====
 +
 +
 +==== #2 hlasování do 18:00 22.6.2022 Členské příspěvky ====
 +
 +Návrh usnesení:
 + 
 +USNESENÍ: 
 +
 +USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje úpravu členských příspěvků a to tak, že příspěvek za Základní členství se zvyšuje na 300 korun českých a  příspěvek za Síťové členství se zvyšuje na 700,-. Dále představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje schvaluje změnu názvu Síťového členství na Akademické členství.
 + 
 +Důvod hlasování per rollam:
 + 
 +Již opakovaně proběhla diskuze, jež došla k společnému závěru v podobě navrhovaného usnesení, pročež by bylo svolání schůze neúčelné z důvodu vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní či mimořádné schůzi představenstva v období na konci zkouškového období, respektive začátku prázdnin.
 + 
 +Popis předmětu hlasování:
 + 
 +Dle série neformálních hlasování na poslední schůzi, dospělo představenstvo ke shodě na následujícím usnesení, nyní je potřeba toto usnesení formálně stvrdit za účelem jeho realizace. Diskuze k tématu v plodné míře již proběhla a podrobnosti byly vysvětleny.
 + 
 +Potřebné podklady:
 + 
 +Základní členství  200,-    ->     300,-
 +
 +Síťové členství    600,-    ->     700,   (+ přejmenování - může být ještě měněno, na minulé schůzí byl aklamací vybrán název "Akademické členství")
 + 
 +Lhůta pro hlasování do 18:00 22. 6. 2022
 +
 +HASHE (SHA256):
 +
 +137612827040c6d27c7b2b8332d40d1db2216ea3ec718740e815807b94edc95a
 +
 +ecd9cc916a954442866986e4e5faaa29ef07b12926dd329ac499dc5bf4c40f1c
 +
 +ce07bdc925cdfc4ee68e1b7d836c10bb00f8fd5b24e41bba96f4a674d677abf4
 +
 +31cb0ecaf79719e149ab827b9542c094e39307f4a3f68be75bb456c2375a3d75
 +
 +394b506eba8d2fb65470c8f43b7036595bc5578365ec8a71140374dafb2892db
 +
 +8c46491f8c8aa0de04bcf004f7286ddeb096a6ca6aba93b1137725e8b9fba388
 +
 +1684ddbd72cfc78f1dd70ab0d697c93fd238d2b5d4702e8eda600bb1030ed6b0
 +
 +04546e66c95fa518724fd08249e6c4834199a5948a6ed14689263f8e96a1c43e
 +
 +7e09a51de69136935c5d7a9d011c4fc46bfc72aed79132427b2df5756e4bf8ba
 +
 +770494c97c83e8df046a4aeb5e4929a20f0195c234a33f1af02bd2bae057d795
 +
 +4c0438bc75bff7120ddd89f492d2fd39b15cdb2d808e6e58ec49ffc01c0add3b
 +
 +77d58261781fb5b7f536767f8800bcc5f9689038a6987b7cdf06a02bdca47bd2
 +
 +3eb8883d562d08cd98898075fa329ed644b36777f2952a085ce96ac4ef477904
 +
 +c3e0228f322a5ca70e893112eb6cfcaf572ede536006c17635271120d2437066
 +
 +bb5d79a39ee9a775a0fcd89723946ecc4c43927818a457d07435f99e6a117dea
 +
 +
 +
 +==== #1 hlasování do 18:00 18.12.2021 Jmenování místopředsedy ====
 +
 +
 +Návrh usnesení:
 + 
 +USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Radoslava Kondáče UID 31921 do funkce místopředsedy klubu klubu Silicon Hill.
 + 
 +Důvod hlasování per rollam:
 + 
 +Na základě rozpravy představenstva klubu Silicon Hill ze schůze dne 14. 12. 2021, kde projevily členové představenstva zájem o následujícím usnesení hlasovat per rollam, zejména z důvodu časových nároku na členy představenstva a vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní schůzi představenstva v období před Vánočními svátky.
 + 
 +Popis předmětu hlasování:
 + 
 +Hlasování, jak bylo na schůzi dne 14. 12. 2021 předesláno se bude týkat funkce místopředsedy. Předseda klubu Silicon Hill navrhl na tuto funkci Radoslava Kondáče, který byl přítomen na poslední schůzi představenstva a byl připraven zodpovědět dotazy (čehož někteří členové představenstva pro svou informovanost učinili).
 + 
 +Potřebné podklady:
 + 
 +navržený:       Radoslav Kondáč (UID: 31921)
 + 
 +Lhůta pro hlasování do 18:00 18. 12. 2021
 +
 +HASHE (MD5):
 +
 +1F9867BDD414E5E41F28A186B4887297
 +
 +9608B2A7C054E3BCDDCC21987A911AF1
 +
 +2646314E8A0DA672DBFBA6A242DFB3EA
 +
 +704A030AE3EAB66293FC1C4218E22A6A
 +
 +20FDB019586EEDFE17FDC94C8CBC79C4
 +
 +F3B953F1CF9D07DC4B4A5BC247F82447
 +
 +00232A97A7A5F64D82C95CD7CC2AE626
 +
 +A43005FDA8E7E1445926E75A16472363
 +
 +D7582EBC0F323E9A2D643A780CE02A5A
 +
 +18E265B626B2416D501E6DAFB1F25965
 +
 +67D873537BFD980BB0C741D1CBDFFDE1
 +
 +CA21D4715452436376E90A3C1332CE0B
 +
 +F2D133B58F1E7BB142E7E8471CE816FC
 +
 +FAB67114EB5BFC964A368ADA304F6677
  
vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.txt · Poslední úprava: 2022/06/20 10:36 autor: sulcvla4