Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Toto je starší verze dokumentu!


Hlasování per rollam – přijetí usnesení představenstvem

Hlasování per rollam se řídí Interním předpisem 2020-P1 „Hlasování per rollam“ Studentské unie ČVUT přijatým dne 22. 6. 2020 (Shromážděním klubů i Studentským parlamentem SU ČVUT).

Níže je uvedeno, jakým způsobem by měl člen představenstva postupovat, je-li vyhlášeno hlasování per rollam.

Pro více podrobností doporučujeme přečíst vlastní předpis https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950769

Postup hlasování:

Každý člen představenstva má možnost se vyjádřit ve stanovené lhůtě (nejméně 48 hodin), zda hlasuje pro navržené usnesení, proti usnesení, či se hlasování zdržuje.

Hlasující člen představenstva pošle svoje rozhodnutí e-mailem do konference Vedení, tedy všem ostatním členům představenstva.

Rozhodnutí jednotlivého člena představenstva musí obsahovat:

  • znění navrhovaného usnesení o kterém se hlasuje
  • informaci, zda je pro, proti nebo se zdržuje
  • unikátní kód obdržený od svolavatele

Hlasující, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, se bere jako zdrževší se a hlasování je ukončeno po vyjádření se všech členů představenstva nebo uplynutím lhůty pro hlasování.

Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi představenstva potvrzeno. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další kroky vycházející z hlasování per rollam. Představenstvo v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení.

vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.1639651456.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/16 11:44 autor: sulcvla4