Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2022/06/20 10:29]
sulcvla4
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2022/06/20 10:36] (aktuální)
sulcvla4
Řádek 32: Řádek 32:
 USNESENÍ:  USNESENÍ: 
  
 +USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje úpravu členských příspěvků a to tak, že příspěvek za Základní členství se zvyšuje na 300 korun českých a  příspěvek za Síťové členství se zvyšuje na 700,-. Dále představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje schvaluje změnu názvu Síťového členství na Akademické členství.
    
 Důvod hlasování per rollam: Důvod hlasování per rollam:
    
- +Již opakovaně proběhla diskuze, jež došla k společnému závěru v podobě navrhovaného usnesení, pročež by bylo svolání schůze neúčelné z důvodu vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní či mimořádné schůzi představenstva v období na konci zkouškového období, respektive začátku prázdnin.
    
 Popis předmětu hlasování: Popis předmětu hlasování:
Řádek 51: Řádek 51:
  
 HASHE (SHA256): HASHE (SHA256):
-->  137612827040c6d27c7b2b8332d40d1db2216ea3ec718740e815807b94edc95a + 
-->  ecd9cc916a954442866986e4e5faaa29ef07b12926dd329ac499dc5bf4c40f1c +137612827040c6d27c7b2b8332d40d1db2216ea3ec718740e815807b94edc95a 
-->  ce07bdc925cdfc4ee68e1b7d836c10bb00f8fd5b24e41bba96f4a674d677abf4 + 
-->  31cb0ecaf79719e149ab827b9542c094e39307f4a3f68be75bb456c2375a3d75 +ecd9cc916a954442866986e4e5faaa29ef07b12926dd329ac499dc5bf4c40f1c 
-->  394b506eba8d2fb65470c8f43b7036595bc5578365ec8a71140374dafb2892db + 
-->  8c46491f8c8aa0de04bcf004f7286ddeb096a6ca6aba93b1137725e8b9fba388 +ce07bdc925cdfc4ee68e1b7d836c10bb00f8fd5b24e41bba96f4a674d677abf4 
-->  1684ddbd72cfc78f1dd70ab0d697c93fd238d2b5d4702e8eda600bb1030ed6b0 + 
-->  04546e66c95fa518724fd08249e6c4834199a5948a6ed14689263f8e96a1c43e +31cb0ecaf79719e149ab827b9542c094e39307f4a3f68be75bb456c2375a3d75 
-->  7e09a51de69136935c5d7a9d011c4fc46bfc72aed79132427b2df5756e4bf8ba + 
-->  770494c97c83e8df046a4aeb5e4929a20f0195c234a33f1af02bd2bae057d795 +394b506eba8d2fb65470c8f43b7036595bc5578365ec8a71140374dafb2892db 
-->  4c0438bc75bff7120ddd89f492d2fd39b15cdb2d808e6e58ec49ffc01c0add3b + 
-->  77d58261781fb5b7f536767f8800bcc5f9689038a6987b7cdf06a02bdca47bd2 +8c46491f8c8aa0de04bcf004f7286ddeb096a6ca6aba93b1137725e8b9fba388 
-->  3eb8883d562d08cd98898075fa329ed644b36777f2952a085ce96ac4ef477904 + 
-->  c3e0228f322a5ca70e893112eb6cfcaf572ede536006c17635271120d2437066 +1684ddbd72cfc78f1dd70ab0d697c93fd238d2b5d4702e8eda600bb1030ed6b0 
-->  bb5d79a39ee9a775a0fcd89723946ecc4c43927818a457d07435f99e6a117dea+ 
 +04546e66c95fa518724fd08249e6c4834199a5948a6ed14689263f8e96a1c43e 
 + 
 +7e09a51de69136935c5d7a9d011c4fc46bfc72aed79132427b2df5756e4bf8ba 
 + 
 +770494c97c83e8df046a4aeb5e4929a20f0195c234a33f1af02bd2bae057d795 
 + 
 +4c0438bc75bff7120ddd89f492d2fd39b15cdb2d808e6e58ec49ffc01c0add3b 
 + 
 +77d58261781fb5b7f536767f8800bcc5f9689038a6987b7cdf06a02bdca47bd2 
 + 
 +3eb8883d562d08cd98898075fa329ed644b36777f2952a085ce96ac4ef477904 
 + 
 +c3e0228f322a5ca70e893112eb6cfcaf572ede536006c17635271120d2437066 
 + 
 +bb5d79a39ee9a775a0fcd89723946ecc4c43927818a457d07435f99e6a117dea 
  
  
vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.1655713750.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/20 10:29 autor: sulcvla4