Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Toto je starší verze dokumentu!


Hlasování per rollam – přijetí usnesení představenstvem

Hlasování per rollam se řídí Interním předpisem 2020-P1 „Hlasování per rollam“ Studentské unie ČVUT přijatým dne 22. 6. 2020 (Shromážděním klubů i Studentským parlamentem SU ČVUT).

Níže je uvedeno, jakým způsobem by měl člen představenstva postupovat, je-li vyhlášeno hlasování per rollam.

Pro více podrobností doporučujeme přečíst vlastní předpis https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950769

Postup hlasování:

Každý člen představenstva má možnost se vyjádřit ve stanovené lhůtě (nejméně 48 hodin), zda hlasuje pro navržené usnesení, proti usnesení, či se hlasování zdržuje.

Hlasující člen představenstva pošle svoje rozhodnutí e-mailem do konference Vedení, tedy všem ostatním členům představenstva.

Rozhodnutí jednotlivého člena představenstva musí obsahovat:

  • znění navrhovaného usnesení o kterém se hlasuje
  • informaci, zda je pro, proti nebo se zdržuje
  • unikátní kód obdržený od svolavatele

Hlasující, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, se bere jako zdrževší se a hlasování je ukončeno po vyjádření se všech členů představenstva nebo uplynutím lhůty pro hlasování.

Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi představenstva potvrzeno. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další kroky vycházející z hlasování per rollam. Představenstvo v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení.

Aktuálně probíhající per rollam hlasování představenstva

#2 hlasování do 18:00 22.6.2022 Členské příspěvky

Návrh usnesení:

USNESENÍ:

Důvod hlasování per rollam:

Popis předmětu hlasování:

Dle série neformálních hlasování na poslední schůzi, dospělo představenstvo ke shodě na následujícím usnesení, nyní je potřeba toto usnesení formálně stvrdit za účelem jeho realizace. Diskuze k tématu v plodné míře již proběhla a podrobnosti byly vysvětleny.

Potřebné podklady:

Základní členství 200,- → 300,-

Síťové členství 600,- → 700,- (+ přejmenování - může být ještě měněno, na minulé schůzí byl aklamací vybrán název „Akademické členství“)

Lhůta pro hlasování do 18:00 22. 6. 2022

HASHE (SHA256):

137612827040c6d27c7b2b8332d40d1db2216ea3ec718740e815807b94edc95a ecd9cc916a954442866986e4e5faaa29ef07b12926dd329ac499dc5bf4c40f1c ce07bdc925cdfc4ee68e1b7d836c10bb00f8fd5b24e41bba96f4a674d677abf4 31cb0ecaf79719e149ab827b9542c094e39307f4a3f68be75bb456c2375a3d75 394b506eba8d2fb65470c8f43b7036595bc5578365ec8a71140374dafb2892db 8c46491f8c8aa0de04bcf004f7286ddeb096a6ca6aba93b1137725e8b9fba388 1684ddbd72cfc78f1dd70ab0d697c93fd238d2b5d4702e8eda600bb1030ed6b0 04546e66c95fa518724fd08249e6c4834199a5948a6ed14689263f8e96a1c43e 7e09a51de69136935c5d7a9d011c4fc46bfc72aed79132427b2df5756e4bf8ba 770494c97c83e8df046a4aeb5e4929a20f0195c234a33f1af02bd2bae057d795 4c0438bc75bff7120ddd89f492d2fd39b15cdb2d808e6e58ec49ffc01c0add3b 77d58261781fb5b7f536767f8800bcc5f9689038a6987b7cdf06a02bdca47bd2 3eb8883d562d08cd98898075fa329ed644b36777f2952a085ce96ac4ef477904 c3e0228f322a5ca70e893112eb6cfcaf572ede536006c17635271120d2437066 bb5d79a39ee9a775a0fcd89723946ecc4c43927818a457d07435f99e6a117dea

#1 hlasování do 18:00 18.12.2021 Jmenování místopředsedy

Návrh usnesení:

USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Radoslava Kondáče UID 31921 do funkce místopředsedy klubu klubu Silicon Hill.

Důvod hlasování per rollam:

Na základě rozpravy představenstva klubu Silicon Hill ze schůze dne 14. 12. 2021, kde projevily členové představenstva zájem o následujícím usnesení hlasovat per rollam, zejména z důvodu časových nároku na členy představenstva a vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní schůzi představenstva v období před Vánočními svátky.

Popis předmětu hlasování:

Hlasování, jak bylo na schůzi dne 14. 12. 2021 předesláno se bude týkat funkce místopředsedy. Předseda klubu Silicon Hill navrhl na tuto funkci Radoslava Kondáče, který byl přítomen na poslední schůzi představenstva a byl připraven zodpovědět dotazy (čehož někteří členové představenstva pro svou informovanost učinili).

Potřebné podklady:

navržený: Radoslav Kondáč (UID: 31921)

Lhůta pro hlasování do 18:00 18. 12. 2021

HASHE (MD5):

1F9867BDD414E5E41F28A186B4887297

9608B2A7C054E3BCDDCC21987A911AF1

2646314E8A0DA672DBFBA6A242DFB3EA

704A030AE3EAB66293FC1C4218E22A6A

20FDB019586EEDFE17FDC94C8CBC79C4

F3B953F1CF9D07DC4B4A5BC247F82447

00232A97A7A5F64D82C95CD7CC2AE626

A43005FDA8E7E1445926E75A16472363

D7582EBC0F323E9A2D643A780CE02A5A

18E265B626B2416D501E6DAFB1F25965

67D873537BFD980BB0C741D1CBDFFDE1

CA21D4715452436376E90A3C1332CE0B

F2D133B58F1E7BB142E7E8471CE816FC

FAB67114EB5BFC964A368ADA304F6677

vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.1655713795.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/20 10:29 autor: sulcvla4