Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedeni:dokumenty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
vedeni:dokumenty [2020/09/06 20:04]
vektor [Základní dokumenty]
vedeni:dokumenty [2020/09/21 19:36]
rubasjak
Řádek 6: Řádek 6:
 === Stanovy === === Stanovy ===
   * [[https://su.cvut.cz/cs/dokumenty|Dokumenty Studentské unie ČVUT]]   * [[https://su.cvut.cz/cs/dokumenty|Dokumenty Studentské unie ČVUT]]
-  * {{vedeni:stanovy_klubu_siliconhill.pdf|Stanovy klubu Silicon Hill platné od 1. 1. 2017 (schváleny 26. 10. 2020)}}+  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:stanovy|Stanovy klubu Silicon Hill platné od 1. 1. 2017 (schváleny 26. 10. 2020)]]
 === Interní předpisy klubu=== === Interní předpisy klubu===
-  * {{ vedeni:clenstvi_v_klubu_silicon_hill.pdf | Členství​​ v ​​klubu ​​Silicon ​​Hill}} +  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:o_clenstvi|Členství​​ v ​​klubu ​​Silicon ​​Hill]] 
-  * {{ vedeni:pravidla_site_klubu_silicon_hill.pdf | Pravidla sítě klubu Silicon Hill}} +  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:pravidla_site|Pravidla sítě klubu Silicon Hill]] 
-  * {{ vedeni:jednaci_rad_klubu_silicon_hill.pdf | Jednací řád klubu Silicon Hill}} +  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:jednaci_rad|Jednací řád klubu Silicon Hill]] 
-  * {{ vedeni:volebni_rad_klubu_silicon_hill.pdf | Volební řád klubu Silicon Hill}} +  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:volebni_rad|Volební řád klubu Silicon Hill]] 
-  * {{ vedeni:rad_projektu_klubu_silicon_hill.pdf | Řád projektů klubu Silicon Hill}} +  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:rad_projektu|Řád projektů klubu Silicon Hill]] 
-  * {{ :vedeni:pravidla_kameroveho_systemu.pdf Pravidla kamerového systému}} +  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:rozpoctovy_rad|Rozpočtový​​ řád ​​klubu ​​Silicon ​​Hill]] 
-  * [[vedeni:narizeni_predsedy|Nařízení předsedy klubu Silicon Hill]]+  * [[vedeni:dokumenty:predpisy:pravidla_kameroveho_systemu|Pravidla kamerového systému klubu Silicon Hill]]
   * [[vedeni:dokumenty:predpisy:sazebnik_trestu|Sazebník trestů]]   * [[vedeni:dokumenty:predpisy:sazebnik_trestu|Sazebník trestů]]
-  * [[http://zapisy.sh.cvut.cz|Zápisy ze schůzí představenstva]] 
  
 ===== Informační kanály klubu ===== ===== Informační kanály klubu =====
   * [[http://lists.sh.cvut.cz/|Maillistingová konference klubu]]   * [[http://lists.sh.cvut.cz/|Maillistingová konference klubu]]
-  * [[http://support.siliconhill.cz|Startovací stránka pro členy klubu]] 
   * [[http://www.siliconhill.cz/posts|Články o aktuálním dění v klubu]]   * [[http://www.siliconhill.cz/posts|Články o aktuálním dění v klubu]]
   * [[http://www.siliconhill.cz/|Hlavní stránka klubu]]   * [[http://www.siliconhill.cz/|Hlavní stránka klubu]]
  
 ===== Ostatní ===== ===== Ostatní =====
 +  * [[vedeni:dokumenty:opatreni_covid|Platná opatření klubu proti šíření nákazy COVID19]]
 +  * [[http://zapisy.sh.cvut.cz|Zápisy ze schůzí představenstva]]
 +  * [[vedeni:narizeni_predsedy|Nařízení předsedy klubu Silicon Hill]]
   * [[vedeni:dokumenty:manual_registratora|Manuál registrátora]]   * [[vedeni:dokumenty:manual_registratora|Manuál registrátora]]
   * [[http://logobanka.su.cvut.cz|Logobanka Studentské unie ČVUT]]   * [[http://logobanka.su.cvut.cz|Logobanka Studentské unie ČVUT]]
 +  * {{ :vedeni:dokumenty:registracniformularsh-v1.1.pdf |Registrační formulář}}
  
 ==== Neplatné předpisy ==== ==== Neplatné předpisy ====
   * [[vedeni:dokumenty:predpisy:dozorci_rada|Dozorčí rada]]   * [[vedeni:dokumenty:predpisy:dozorci_rada|Dozorčí rada]]
   * [[vedeni:dokumenty:predpisy:stipendijni_rad_silicon_hill|Stipendijní řád]]   * [[vedeni:dokumenty:predpisy:stipendijni_rad_silicon_hill|Stipendijní řád]]
vedeni/dokumenty.txt · Poslední úprava: 2021/05/24 07:29 autor: pdostal