Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

kolej:bloky:blok_7

Blok 7

Základní informace / Basic information

Poštovní adresa - BALÍKY / Adress - PACKAGE Poštovní adresa - PSANÍ / Adress - LETTER
Jméno / Name Jméno / Name
Koleje Strahov 7/(číslo vašeho pokoje / room number) Koleje Strahov 7/(číslo vašeho pokoje / room number)
Vaníčkova 7 Olympijská 1903/3
Praha 6 Praha 6
169 00 169 00

Facebook skupina / Facebook group

Facebook skupina

Pracovní doba kanceláře hospodářky / Working hours of dormitory office

Den / Day Dopoledne / Morning Odpoledne / Afternoon
do 15. dne v měsíci / by the 15th of the month
po-čt (monday-thursday) 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
pá (friday) 8:00 - 11:00
po 15. dni v měsíci / after the 15th of the month
po-čt (monday-thursday) 8:00 - 10:00 12:00 - 13:00
pá (friday) 8:00 - 10:00
Kontakt / Contact
Marcela Gabrielová 137 koleje-strahov07@cvut.cz

Aktivní lidé na bloku a kontakty / Active people of Blok 7 and other contacts

Registrátoři a Admin Bloku / Internet registrators and admins: admin7@sh.cvut.cz

Máš nějaký problém s INTERNETY, potřebuješ se zaregistrovat do klubu Silicon Hill nebo jakýkoliv problém ohledně sítě? Kontaktuj naše registrátory a admina na mailu výše.

Máš nějaký větší problém nebo si nevíš rady na koho se obrátit? Kontaktuj Zástupce bloku a on ti velmi rád pomůže.

Do you have any INTERNET problem, need to register to the Silicon Hill Club, or any network problem? Contact our registrars and admin at the email above.

Do you have a bigger problem or don't know who to contact? Contact our Blok Representative and he will be happy to help you.

Pozice Jméno a příjmení Pokoj E-mail
Zástupce bloku / Blok Representative Matěj Jezdinský 428 m.jezdinsky@sh.cvut.cz
Místozástupce bloku / Blok Representative assistants David Kovář 433 d.kovar@sh.cvut.cz
Tomáš Suchomel 534 t.suchomel@sh.cvut.cz
Admin Jan Langmaier 539 j.langmaier@sh.cvut.cz
Registrátoři / Registrators Zdeněk Krajíček 430 z.krajicek@sh.cvut.cz
Matěj Jezdinský 428 m.jezdinsky@sh.cvut.cz
David Kovář 433 d.kovar@sh.cvut.cz
Libor Burian 501 l.burian@sh.cvut.cz
Jan Hermoch 538 j.hermoch@sh.cvut.cz
Martin Houska 510 m.houska@sh.cvut.cz
Nikola Hlouchová
Tomáš Suchomel 534 t.suchomel@sh.cvut.cz
WIKI Pavel Horák 530 pavel.horak@sh.cvut.cz
Eva Šenková 530 e.senkova@sh.cvut.cz
Discord B7 Adam Pracný 428 a.pracny@sh.cvut.cz

Místnosti / Rooms

Rezervace místností je možná na starém webu rezervace. Jsou zde také pravidla pro používání místností.

Reservation of rooms is placed to old web reservation. Rules for each room are also there.

Místnost / Room Umístění / Location Správce / Admin Pokoj / Room Mail
Posilovna / Gym suterén / basement Martin Krýcha 503 martin.krycha@sh.cvut.cz
Herna / Playroom reservation nad vrátnicí / above entrance Miriam Reichlová 538 m.reichlova@sh.cvut.cz
Viktor Káčer 241 v.kacer@sh.cvut.cz
Ping pong reservation suterén / basement Lenka Tollingerová 429 l.tollingerova@sh.cvut.cz
Kufrárna / Luggage room suterén / basement Lenka Tollingerová 429 l.tollingerova@sh.cvut.cz
Studovna / Study room 3-4. mezipatro / 3-4. interfloor Anna Loudová 436 anna.loudova@sh.cvut.cz
Kateřina Kvapilová 513 k.kvapilova@sh.cvut.cz
Společenka / Common room reservation 4-5. mezipatro / 4-5. interfloor Martin Houska 510 m.houska@sh.cvut.cz
Miriam Reichlova 538 m.reichlova@sh.cvut.cz
Kateřina Kvapilová 513 k.kvapilova@sh.cvut.cz
Lenka Tollingerová 429 l.tollingerova@sh.cvut.cz
Martin Houska 510 m.houska@sh.cvut.cz
Kolárna / bike room
Sklad / Storage pokoj 222 (jih) / room 222 (south) Matěj Jezdinský 428 m.jezdinsky@sh.cvut.cz
Jan Langmaier 539 j.langmaier@sh.cvut.cz
Fabien Guillebot
Prádelna / Landury 5.patro jih / 5. floor south Nikola Hlouchová
Ondřej Černý
Sušárna / Drying room 4.patro sever / 4. floor north vrátnice / reception
Žehlička / Iron vrátnice / reception
Plechy na pečení / Baking sheets vrátnice / reception

pozn: kdo nemá v hlavě kompas, tak sever je u vrátnice a jih směrem k buzeráku.

note: north is on the side by the entrance

Důležité informace / Important information

Závady, které způsobíte nebo objevíte, nahlaste na závadový systém. Čím dříve je závada ohlášena, tím dříve může být opravena (obvykle do 2 dnů).

Defects that you cause or discover should be reported to defects managing system. The sooner the defect is reported, the sooner it can be repaired (usually within 2 days).

Ubytovávání návštěv / Accommodation of visitors:

Potřebuješ někoho ubytovat (kamaráda, tátu, mámu, nebo svojí drahou polovičku)? Nic není problém, jediné co musíš tak návštěvu nahlásit na vrátnici.

Dej si ale pozor, za jeden měsíc můžeš mít pouze 10 návštěv a pouze 3 dny v kuse.

Hlídej si to :)

Do you need to accommodate someone (friend, parent)? All you have to do is report the visitor to the reception. You can only have 10 visits per month and only 3 days in a row.

Odpadky a recyklovaný materiál / Garbage and recycled material:

Odpadky si vynášíme sami. Nenecháváme je za dveřmi a ani je nehážeme do koše v kuchyňce.

Popelnice a kontejnery na plast, papír a sklo najdeš u bloku 6 nebo na „buzeráku“ pod hřištěm.

We take out our own garbage. We don't leave it outside the door or put it in the kitchen bin.

Bins and containers for plastic, paper and glass can be found at Blok 6 or at the „buzerák“ (area with asphalt surface) under the playgrounds.

Postihy za porušení ubytovacího řádu SUZ nebo jiného předpisu SH probíhá v následujících bodech / Penalties for violation of the SUZ Accommodation Regulations or any other SH regulation are as follows:

Prohřešek (krátký výtah) / Violation (most common)
Kouření / Smoking
Rušení nočního klidu bez ohlášení / Disturbing the night peace without announcement
Ustavičné nevynášení odpadků a nechávání je za dveřmi / Not taking rubbish into containers

Postihy / Sanctions
1. Upozornění / Warning
2. Ban na základní členství / Ban on basic membership
3. Žádost na podmíněné vyloučení / Request for expulsion

Další důležité stránky / Other important website:

Informační systém SH / SH information system Osobní údaje, údaje o síti, kontakt na registrátory a aktivní lidi na bloku
Support SH aktuální počasí na Strahově (meteostanice na bloku 4), spoje z/na Strahov
Studentská unie ČVUT stránky Studentské unie
SUZ dokumenty / SUZ documents dokumenty SUZ, žádosti, formuláře
Menza Strahov / Cefeteria Strahov Menza Strahov, jídelníček

Pravidla sítě / Network rules

Postup pro připojení k internetu / Procedure for connecting to the internet

 1. Vyplnit předregistrační online formulář - Odkaz na předregistraci
 2. Vyplnit a podepsat žádost o přijetí člena do Studentské unie, ČVUT (papírový formulář - k dostání u registrátorů)
 3. Vzít s sebou zařízení, která chcete připojit k internetu 3x WI-FI a 1x kabel (notebook, mobil, tablet, …)
 4. Nezapomenout studentskou kartu (ISIC, ČVUT) nebo občanský průkaz!
 1. Fill in the online pre-registration form - Link to pre-registration
 2. Fill in and sign the application for admission to the Student Union, CTU (paper form - available from the registrators)
 3. Take with you the devices you want to connect to the internet 3x WI-FI and 1x cable (laptop, mobile, tablet, …)
 4. Don't forget your student card (ISIC, CTU) or ID card!

Pravidla využití sítě / Rules for network use

Je zakázáno:

 • vytvářet vlastní přístupové body nebo zapojovat jiná síťová zařízení (routery, switche, atd.)
 • sdílení internetu kamarádovi nebo spolubydlícímu, který si za přípojení k internetu neplatí
 • stahovat nebo sdílet nelegální software, zejména pomocí torrentů
 • směřovat do IP rozsahu klubu Silicon Hill jiné domény než .sh.cvut.cz a siliconhill.cz

V prvním a druhém případě vámi vytvořený přístupový bod může narušovat fungování WI-FI Silicon Hillu!

Pokud si ve svém okolí zaznamenal nový přístupový bod (nová WI-FI), pak se neboj obrátit na admina/zástupce admina (hřísník lze dohledat!).

Pokud i přesto chcete pokoušet automatický rozpoznávací systém, přečtěte si také sazebník trestů na klubové Wiki.

Forbidden:

 • create your own access points or connect other network devices (routers, switches, etc.)
 • sharing the internet with a friend or roommate who doesn't pay for an internet connection
 • download or share illegal software, especially via torrents
 • point domains other than .sh.cvut.cz and siliconhill.cz to the IP range of the Silicon Hill club

In the first and second case, the access point you create may interfere with the WI-FI Silicon Hill!

If you have noticed a new access point (new WI-FI) in your area, then don't be afraid to contact the admin/deputy admin (the sinner can be traced!).

If you still want to try the automatic recognition system, also read the penalty rate on the club Wiki.

Registrace nového zařízení do sítě / Register a new device to the network

Pro registraci nového zařízení je nutné osobně navštívit registrátora (nebo admina/zástupce admina) nebo napsat email na admin7@sh.cvut.cz.

Důležité je sdělit nám tvoje UID, typ zařízení, které chceš registrovat (počítač, mobil, tablet, …), a MAC adresu WI-FI karty (nebo MAC adresu kabelového připojení).

To register a new device, you must visit the registrar (or admin/deputy admin) in person or email admin7@sh.cvut.cz.

It is important to tell us your UID, the type of device you want to register (computer, mobile, tablet, …), and the MAC address of the WI-FI card (or MAC address of the cable connection).

Jak zjistím MAC adresu pokud mám Windows / How do I find the MAC address if I have Windows? (WIN 8, WIN 8.1, WIN 10)

PS: Pokud používáš WIN 7 a starší, pak je postup podobný: START → do kolonky hledat napiš: CMD → ENTER → otevře se stejné okno jako na obrázku (příkaz pro zobrazení MAC adresy je stejný).

PS: If you are using WIN 7 or older, then the procedure is similar: START → type in the search box: CMD → ENTER → the same window will open as in the picture (the command to display the MAC address is the same).

Jak zjistím MAC adresu pokud mám Linux / How do I find the MAC address if I have Linux?

Jak zjistím MAC adresu mého mobilu (tabletu) / How do I find the MAC address of my mobile (tablet)? (OS Android)

PS: Rozbalovací tlačítko (obsahující Advanced) nemusí být vždy umístěno na spodní liště.

PS: The expand button (containing Advanced) may not always be located on the bottom bar.

Změna MAC adresy již registrovaného zařízení / MAC address change of an already registered device

Pro změnu MAC adresy nějakého zařízení platí stejný postup jako v případě registrace nového zařízení do sítě.

The procedure for changing the MAC address of a device is the same as for registering a new device to the network.

Nastavení zařízení pro využití WiFi / Setting up your device to use WiFi

Blok je kompletně pokrytý bezdrátovou technologií Aruba.

Případné problémy s WiFi hlaste včetně času problému na admin7@sh.cvut.cz.

The block is completely covered by Aruba wireless technology.

Please report any WiFi problems, including the time of the problem, to admin7@sh.cvut.cz.

Nastavení připojení k WI-FI na mobilu / Setting up a WI-FI connection on a mobile phone (android):

Nastavení připojení k WI-FI na mobilu / Setting up a WI-FI connection on a mobile phone (iOS):

Nastavení připojení k WI-FI na Linuxu / Setting up a WI-FI connection on Linux:

Nastavení připojení k WI-FI na Windows / Setting up a WI-FI connection on Windows:

Stěhování na jiný pokoj / Moving to another room

Pro přestěhování je nutné kontaktovat registrátora (nebo admina/zástupce admina) osobně nebo emailem na admin7@sh.cvut.cz.

Důležité je znát číslo pokoje, na který se stěhujete a jméno nového spolubydlícího, abychom neodpojili od sítě nesprávného.

Ukázka, jak by mohl vypadat email zaslaný na admin7@sh.cvut.cz:
Ahoj, prosím o přestěhovaní na pokoj č. 750. Moje UID: xxxx a můj nový spolubydlící: Bruce Lee. Děkuji, Jan Novák

To move, you must contact the registrar (or admin) in person or by email at admin7@sh.cvut.cz.

It is important to know the room number of the room you are moving to and the name of the new roommate so that we do not disconnect the wrong roommate from the network.

A sample of what an email sent to admin7@sh.cvut.cz might look like:
Hi, please move me into room 750. My UID: xxxx and my new roommate: Bruce Lee. Thank you, Jan Novak.

Místnosti / Rooms

Kufrárna / Luggage room

Bývá otevřená na začátku prázdnin a vyskladnění probíhá na začátku nového semestru. Aktuálně se nachází v ping-pongové místnosti v přízemí.

Google Dokument s aktuálními časy otevření kufrárny. Další aktuality najdete na Facebookové stránce bloku 7.

Pro uskladnění mějte prosím připravený vyplněný protokol (pozor, číslo protokolu vyplňuje správce podle pořadí) a věci čitelně označené jménem a číslem pokoje.

It is usually open at the beginning of the holidays and the pick-up takes place at the beginning of the new semester. It is currently located in the ping-pong room on the ground floor.

See Google Docs for the current opening times of the suitcase room. For more updates, please visit Block 7's Facebook page.

For storage, please have a completed protocol ready (note, the protokol number is filled out by the custodian on a first-come, first-served basis) and items legibly labeled with your name and room number.

Aktuální protokol o uskladnění noste prosím vyplněný při uskladnění věcí / Please bring a current storage report completed when storing items:

Posilovna / Gym

Na Strahově máme dva typy posiloven.

Na bloku 2 máme velké fitcentrum Silicon Gym, do kterého musíš zaplatit Sportovní členství (je tam spouta výhod, trenéři, masáže, solárko, skupinové cvičení, atd.).

Více na: Fitcentrum Silicon Gym

Posilovna na našem bloku:

Na našem bloku máme malou blokovou posilovnu. Není tak vybavená jako ta velká, ale základní tréninky si tam zacvičíš.

Pokud chceš začít chodit do blokové posilovny, musíš mít v ISu přidělenu službu „Malé posilovny“. Tuto službu ti přidělí jakýkoliv Registrátor nebo Správce blokové posilovny. Je ale důležité mít v ISu zanesené osobní číslo ČVUT.

Máš jakékoliv otázky (studuješ jinou VŠ, atd.)? Stav se za Správcem posilovny nebo za Zástupcem bloku (je i Vedoucím celého sportu na SH) a oni ti poradí.

We have two types of gyms in Strahov.

On Blok 2 we have a big fitness centre Silicon Gym, where you have to pay for a Sport membership (there are lots of benefits, trainers, massages, tanning, group exercise, etc.).

More at: Silicon Gym Fitness Center

Gym on our block:

We have a small block gym on our block. It's not as well equipped as the big one, but you can get a basic workout in there.

If you want to start going to the block gym, you need to be assigned the „Small Gym“ service in IS. This service will be assigned to you by any Block Gym Registrar or Administrator. However, it is important to have your personal CTU number entered in the IS.

Do you have any questions (are you studying at another university, etc.)? Meet the Gym Administrator or the Block Representative (he/she is also the Head of All Sports at SH) and they will advise you.

Kontakty na správce / Contacts to admins

Herna / Play room

Herna se nachází v mezipatře nad vrátnicí. Můžete si jít zahrát kulečník, zaházet šipky, zahrát stolní fotbálek nebo jenom relaxovat. Nově je možnost si i zapujčit nějaké společenské hry oproti záloze (více informací u Zástupce bloku).

Nejlepší je si udělat rezervaci na místnost, protože je nyní velmi využívána a následně se se správcem domluvit na pujčení klíčů.

The play room is located on the interfloor above the reception. You can play pool, darts, table football or just relax. There is also a new option to rent some board games against a deposit (meet the Block Representative for more information).

It is best to make a reservation for the room as it is now often used and then arrange to borrow the keys with the manager.

Rezervace herny / Play room reservation

Odkaz na rezervační systém na staré wiki / link to the old wiki reservation system

PRO ÚSPĚŠNOU REZERVACI MUSÍTE BÝT PŘIPOJENI K SH SÍTI (SH WIFI NEBO KABEL)

YOU MUST BE CONNECTED TO SH NETWORK (SH WIFI OR CABLE)

Kontakty na správce / contact to the administrators

Studovna / Study room

Potřebuješ mít klid na učení, potřebuješ změnit místo nebo pracovní prostor pro tebe a tvé kamarády? Pro tyto důvody máme u nás Studovnu. Studovnu najdeš ve 3. - 4. mezipratře.

Do you need some quiet place to study, do you need a change of place or workspace for you and your friends? For these reasons we have a Study Room. You'll find the study room in the 3rd-4th interfloor.

Vybavení studovny / Study room equipment
Velká křídová tabule na stěně / Large blackboard on the wall
Barevné křídy / Coloured chalks
Velký pracovní stůl cca pro 10 lidí (dva spojené stoly) / Large work table for about 10 people (two connected tables)
Klasický stůl pro malou skupinu / Table for a small group
Prodlužky pro zapojení tvého počítače / Extension cords to connect your computer
Sedací vaky FATBOY / Seat bags FATBOY
Dvě rýsovací prkna upravená pro psaní křídou / Two drawing boards adapted for chalk writing

Máme v plánu umístit do studovny i projektor s plátnem, aby si mohl využít co nejvíce prostředků k učení.

Klíče jsou k zapůjčení na vrátnici (připrav si kolejenku).

Místnost není určená k pořádání oslav! Udržujte zde pořádek!

We plan to put a projector and screen in the study room.

Keys are available for loan at the reception.

The room is not for parties! Please keep it tidy!!!

Kontakty na správce / contact to administrators

Společenská místnost, kinosál / Common room

Místo pro odpočinek a zábavu. Můžete tu v klidu posedět nebo uspořádat menší party nebo kouknout na nějaký film.

Klíč se půjčuje proti kolejence a při vrácení se očekává, že bude místnost ve stejném nebo lepším stavu. Což znamená že po sobě vynesete svoje odpadky, srovnáte zpět nábytek a pokud něco vylijete, tak to po sobě prosím vytřete. Snažíme se aby v místnosti vytíraly i paní uklízečky, ale všichni víme, jak kvalitní jejich práce občas je (vše najdeš v Pravidlech Společenské místnosti).

 1. Přihlaste se do svého Google účtu a otevřete Google kalendář.
 2. Najděte den, na který chcete společenskou místnost zarezervovat.
 3. Vytvořte novou událost pomocí tlačítka “vytvořit” (vlevo nahoře) a zobrazí se vám podrobnosti události.
 4. Událost pojmenujte ve formátu “jméno, příjmení - číslo pokoje”
 5. Do kolonky “přidat hosty” napište adresu B7.common.room.reservation@gmail.com a klikněte na “vyhledat čas” . Poté se vám zobrazí veškeré rezervace společenské místnosti na daný den.
 6. Nastavte čas události tak, aby se nekryl s již vytvořenou rezervací.
 7. Pomocí tlačítka “Uložit” odešlete rezvaci - zobrazí se vám možnost odeslat email s pozvánkou - pozvánku neodesílejte.
 8. V čase vaší rezervace si u správce společenské místnosti půjčte výměnou za kolejenku klíč.
 9. Dodržujte provozní řád společenské místnosti. Místnost odevzdejte ve stejném (či lepším) stavu, než jste si ji půjčili.

Pokud chceš uspořádat ve Společenské místnosti párty, na kterou přijdou lidi z jiných bloků, je potřeba nejdříve vše ohlásit naší Hospodářce.

A jako vždy - berte ohled na spoluobyvatele na bloku. Zavřené dveře jsou podmínkou, ale i tak nepoberou všechno ;)

A place to relax and have fun. You can sit here in peace or organize a small party or watch a movie.

The key can be borowed against the dormitory card and when returned, the room is expected to be in the same or better condition. Which means you take out your trash, put the furniture back in order, and if you spill anything, please clean it up. We do our best to have the maids clean the room as well, but we all know the quality of their work at times (see the Common Room Rules for everything).

 1. Log in to your Google account and open your Google calendar.
 2. Find the day you want to book the common room for.
 3. Create a new event using the „create“ button (top left) and you'll see the event details.
 4. Name the event in the format „first name, last name - room number“
 5. In the „add guests“ box, type in the address B7.common.room.reservation@gmail.com and click on „find time“ You will then see all of the meeting room reservations for that day.
 6. Set the time of the event so that it does not overlap with a reservation you have already made.
 7. Use the „Save“ button to submit your reservation - you will see an option to email an invitation - do not send an invitation.
 8. At the time of your reservation, borrow a key from the room manager in exchange for a dormitory card.
 9. Please observe the rules of the common room. Turn in the room in the same (or better) condition than you rented it.

If you want to have a party in the Common Room that involves people from other blocks, you must first notify our block manager.

And as always - be considerate of your fellow residents on the block. Closed doors are a requirement, but they still won't take everything ;)

Vybavení společenské místnosti / Room equipment
Projektor / Projector
Ozvučení - repro / Sound system
Gauče a křesla / Sofas and armchairs
Stůl a židle / Table and chairs
Stolní fotbálek / Foosball
Závěsy pro zatemnění / Curtains for darkening

Kontakty na správce / contact to administrators

Kolárna / bike room

 • Suterén / basement

Pokud potřebuješ uschovat své kolo do kolárny tak kontaktuj jejich správce. Místa ještě jsou.

If you need to store your bike in a bike room, contact their manager.

Kontakty na správce / contact to administrators

Ping pong

V suterénu našeho bloku najdeš zcela nový ping pongový stůl :) pokud si chceš tedy zahrát s kamarády není nic lepšího než skočit za našimi správci a půjčit si od této místnosti klíče.

Zatím musíš mít své pálky :) ale už se pracuje na tom, aby sis mohl půjčit jak pálky tak i míčky.

In the basement of our block you will find new ping pong table. If you want to play with your friends there is nothing better than to go to our administrators and borrow the keys to this room.

For now you have to have your own bats :) but we are already working on the possibility to borrow both bats and balls.

Kontakty na správce / conctact to administrators

Sklad / Storage

Ve skladu máme většinu blokového vybavení. Půjčit si je můžete u kteréhokoliv správce skladu a stejně tak je komukoliv vrátit. Správců je víc, tak aby byla větší pravděpodobnost tu vždy alespoň jednoho zastihnout. Počítejte ale s tím, že jsou to lidé jako vy - se školou a prací, a pokud nikoho neseženete, zkuste to za pár hodin znovu:)

We have most of the block equipment in storage. You can borrow them from any storage manager and return them to anyone. There's more than one manager, so you're more likely to find at least one.

Vybavení - nářadí / Equipment - tools
Grill
Rozpalovací koš / Burning basket
Vrtačka s kompletní sadou vrtáků do betonu, železa a dřeva / Drill with drill bits to concrete
Kombinačky / Pliers
Štípačky / Pliers
Sada klíčů / Wrench set
Sada imbusů / Allen set
Kladivo / Hammer
Pilka na železo / Iron saw
Vodováha / Water level
Malířská sada / Painting set
Sádra s vybavením / Plaster with equipment
Petangue
Basketbalový míč / Ball for basketball
Volejbalový míč / Ball for voleyball
Fotbalový míč / Ball for football
Badminton set

Kontakty na správce / conctact to managers

V PŘÍPADĚ UDĚLÁNÍ REZERVACE NA GRILL, NAPIŠTĚ SPRÁVCI A DOMLUV SE S NÍM NA PŘEDÁNÍ

IF YOU MAKE A RESERVATION FOR THE GRILL, WRITE TO THE MANAGER AND ARRANGE A HANDOVER

Rezervace grilu / Grill reservation

Odkaz na rezervační systém na staré wiki / Link to old WIKI reservation system

PRO ÚSPĚŠNOU REZERVACI MUSÍTE BÝT PŘIPOJENI K SH SÍTI (SH WIFI NEBO KABEL)

YOU MUST BE CONNECTED TO SH NETWORK (SH WIFI OR CABLE)

Prádelna / Laundry

Prádelna se nachází na 5. patře JIH (dál od vrátnice) u schodiště. Klíče od prádelny se pujčují na vrátnici oproti kolejence.

 • Cena za praní = 30 Kč/h (nejkratší program cca 1h)
 • Cena za sušení = 20 Kč/h (nejkratší program cca 1h, hodně záleží na objemu a vodě)

The laundry room is located on the 5th floor SOUTH by the stairs. The keys to the laundry room can be borrowed from the reception.

 • Price for laundry = 30 CZK/hour (shortest program approx. 1h)
 • Price for drying = 20 CZK/hour (shortest programme approx. 1h, depends on volume and water)

Vybavení / Equipment:
Pračka na 10 kg / Washing machine for 10 kg
Pračka na 5 kg / Washing machine for 5 kg
Sušička na 5 kg / Dryer for 5 kg

Návody pro obsluhu pračky najdeš vylepené na zdi v prádelně. Máš-li nějaký problém s pračkou, skoč za správcem pračky a on ti určitě rád poradí. Platba za pračku se hradí v rámci platby kolenjého, kdy v ISKAMu najdete částku za praní za období.

You'll find instructions for operating the washing machine posted on the wall in the laundry room. If you have any problems with washing machine, meet the laundry admin and she / he will be happy to help you. The payment for the washing machine is made as part of the payment of accommodation, where you will find the amount of the washing for the period in ISKAM.

Kontakty na správce / contact to administrators

POZNÁMKA: Pračka si dle váhy prádla může upravit čas praní a zdžímání (aby prádlo bylo dobře vyprané). Čas který uvidíte při spuštění pračky je orientační.

NOTE: The washing machine can adjust the washing and drying time according to the weight of the laundry (so that the laundry is well washed). The time you see when you start the washing machine is approximate.

Návod pro obsluhu pračky na 10 kg / Operating instructions for a 10 kg washing machine:
KROK / STEP #1 = ZAPNI JISTIČ (pomocí malého klíčku a vypínači na zdi) / TURN ON THE SWITCH (using the small key and the switch on the wall)
KROK / STEP #2 = ZVOL ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ PRÁDLA (A,B,C) / SELECT THE LAUNDRY SOILING LEVEL (A,B,C)
KROK / STEP #3 = ZVOL PROGRAM PRANÍ (teplota, styl praní) / SELECT WASHING PROGRAMME (temperature, washing style)
KROK / STEP #4 = ZMÁČKNI START / PRESS START BUTTON

Návod pro obsluhu pračky na 5 kg / Operating instructions for a 5 kg washing machine:
KROK / STEP #1 = ZAPNI JISTIČ (pomocí malého klíčku a vypínači na zdi) / TURN ON THE SWITCH (using the small key and the switch on the wall)
KROK / STEP #2 = ZVOL PROGRAM DLE POŽADOVANÉ TEPLOTY A ČASU (v pravo dole) / SELECT PROGRAMME BY REQUIRED TEMPERATURE AND TIME (bottom right)
KROK / STEP #3 = ZAVŘI DVÍŘKA A ZMÁČKNI START / CLOSE THE DOOR AND PRESS START BUTTON
KROK / STEP #4 = PRO ODEMČENÍ PRAČKY ZMÁČKNI ZÁMEČEK / PRESS THE LOCK BUTTON TO UNLOCK THE WASHING MACHINE

Sušárna / Drying room

Sušárnu najdeš na 4. patře SEVER vedle výtahu. Pokud si chceš dát usušit věci do sušárny, vyzvedni si klíče na VRÁTNICI oproti kolejence.

Nebo můžeš si zkusit půjčit u ostatních sušák.

The drying room can be found on the 4. floor NORTH next to the elevator. If you want to dry your clothes in the drying room, pick up keys at the reception.

Or you can try to borrow a dryer from others.

K vypůjčení / For rent

Vysavač

Blokový vysavač je aktuálně mimo provoz. Po opravě Wiki aktualizujeme.

The block vacuum cleaner is currently out of service. We will update the Wiki after the repair.

Na bloku najdeš jeden vysavač. Můžeš si ho pujčit u Správců oproti kolejence. Chceš mít jistotu, že se budeš moci pujčit vysavač? Domluv se se správcem předem. Během letních práznin si můžete vysavač zápůjčit ze skladu (pro zapůjčení kotaktujte správce skladu)

Kontakty na správce / Contacts to the administrators

Žehlička / Iron

Na vrátnici si můžeš půjčit žehličku a přežehlit si svoje prádlo.

You can borrow an iron at reception and iron your clothes.

Plechy na pečení / Baking sheets

Plechy na pečení si můžete oproti kolejence zapůjčit na vrátnici. K zapůjčení je jak mělký tak hluboký plech na pečení.

Doporučení = lepší použít pečící papír na podložení

Baking sheets can be borrowed at reception against dormitory card. Both shallow and deep baking sheets are available for rent.

Recommendation = better to use baking paper

Co dělat když ... / What to do if ...

...zjistím závadu ve společných prostorách / ...I'll find a defect in the common areas

Nahlásit na vrátnici do knihy závad. Stářím odejde všechno(tady platí dvojnásob), takže pokud přestane hřát plotna v kuchyni, nebo se ucpe sprcha a další „drobnosti“, hned to jděte bonznout na vrátnici, servisák SUZu (prý) obchází po strahově a věci z knihy závad opravuje, co v knize není, nikdo neřeší. Pokud ani po nahlášení problém nikdo neřeší, běžte za hospodářkou, nebo zástupcem bloku(ten pak půjde stejně za ní:))

Pokud je rozbitá mikrovlnka, nahlaste to rovnou zástupci bloku. Mikrovlnky se kupují z 6k fondu a ten má na starosti právě zástupce.

Report to the defects in the defect book at reception. If nobody solves it, go to the dormitory office or the block representative (who will go to te office anyway)

If the microwave is broken, report it directly to the block representative. Microwaves are bought from the 6k fund and the representative is in charge of that.

...zjistím závadu ve svém pokoji / ...I find a defect in my room

Stejný postup.. kniha závad na vrátnici, ale spolu s problémem musíte do knihy připsat, že souhlasíte se vstupem pověřeného pracovníka SUZu na pokoj. Tímhle způsobem hlaste opět drobnosti, porouchaná světla, zničená el.zásuvka. Větší závady rovnou za hospodářkou.

Same procedure… a defect book at the reception, but along with the problem you have to write in the book that you agree to the entry of an authorized SUZ employee to the room. This way you report small defects like broken lights, broken electrical outlet. With bigger defects go straight to dormitory office.

...si chci vylepšit kotec a potřebuji dělat díry do zdi / ...I want to upgrade my room and I need to drill holes in the wall

Máte málo místa a přivezli jste si poličky? Abyste mohli vrtat díry do zdi, potřebujete souhlas hospodářky. Stačí za ní zajít a sdělit svou žádost, určitě vám vyhoví. Na konci roku byste měli po sobě ty díry zase zasádrovat, abyste pokoj předali v původním stavu. Bloková vrtačka je ve skladu i se soupravou vrtáků.

Další doporučení:

 • nevrtejte do výstupku u dveří ani u okenních poliček - o ten železobeton jen ztupíte vrták
 • jakmile se provrtáte skrz zeď do vzduchové mezery, znamená to že díra je hotová. Ta další zeď už je souseda!
 • jelikož elektřina je tažena v lištách, tak kromě prostoru mezi elektroměrem a vypínačem světel byste nikde nemeli narazit na el. vedení

You need the Block manager's approval. Just go to her and tell her your request. She will certainly grant it. At the end of the year, you'll have to fill in the holes to hand over the room in its original condition. The block drill is in the warehouse with the drill kit.

Other recommendations:

 • do not drill into the door jamb or window shelves - you will only dull the drill bit on the reinforced concrete.
 • once you drill through the wall into the air gap, the hole is complete. The next wall is already a neighbor!
 • since the electricity is pulled in the rails, except for the space between the electricity meter and the light switch. You shouldn't have hit the power lines.

...se mi nelíbí barva pokoje a chci si vymalovat / ...I don't like the color of my room and I want to paint

Ani to není problém. Stačí zajít za hospodářkou a říct co máte v plánu. Pokud pokoj vymalujete pastelovými barvami, můžete ho tak nechat i při vašem odchodu, jinak je nutné ho na konci roku vrátit do původního stavu (případně se domluvit s tím kdo bude pokoj obývat po vás). Je tu i možnost žádat po SÚZu peníze, které jste investovali do barvy. A nemusíte ani kupovat výbavu na malování(válečky, štětce), všechno je připraveno ve skladu.

That's not a problem either. Just go to the block office and tell the manager what you're planning. If you paint the room in pastel colours, you can leave it that way when you leave, otherwise you have to return it to its original state at the end of the year (or make arrangements with whoever will occupy the room after you). There is also the possibility of claiming the money you have invested in the paint from the SUZ. And you don't even have to buy painting equipment(rollers, brushes), everything is ready in the storage room.

kolej/bloky/blok_7.txt · Poslední úprava: 2023/09/06 20:45 autor: pavelkaroh