Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2021/12/16 16:27]
sulcvla4 doplnění aktuálního hlasování
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2022/06/20 10:36]
sulcvla4
Řádek 24: Řádek 24:
  
 ===== Aktuálně probíhající per rollam hlasování představenstva ===== ===== Aktuálně probíhající per rollam hlasování představenstva =====
 +
 +
 +==== #2 hlasování do 18:00 22.6.2022 Členské příspěvky ====
 +
 +Návrh usnesení:
 + 
 +USNESENÍ: 
 +
 +USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje úpravu členských příspěvků a to tak, že příspěvek za Základní členství se zvyšuje na 300 korun českých a  příspěvek za Síťové členství se zvyšuje na 700,-. Dále představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje schvaluje změnu názvu Síťového členství na Akademické členství.
 + 
 +Důvod hlasování per rollam:
 + 
 +Již opakovaně proběhla diskuze, jež došla k společnému závěru v podobě navrhovaného usnesení, pročež by bylo svolání schůze neúčelné z důvodu vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní či mimořádné schůzi představenstva v období na konci zkouškového období, respektive začátku prázdnin.
 + 
 +Popis předmětu hlasování:
 + 
 +Dle série neformálních hlasování na poslední schůzi, dospělo představenstvo ke shodě na následujícím usnesení, nyní je potřeba toto usnesení formálně stvrdit za účelem jeho realizace. Diskuze k tématu v plodné míře již proběhla a podrobnosti byly vysvětleny.
 + 
 +Potřebné podklady:
 + 
 +Základní členství  200,-    ->     300,-
 +
 +Síťové členství    600,-    ->     700,   (+ přejmenování - může být ještě měněno, na minulé schůzí byl aklamací vybrán název "Akademické členství")
 + 
 +Lhůta pro hlasování do 18:00 22. 6. 2022
 +
 +HASHE (SHA256):
 +
 +137612827040c6d27c7b2b8332d40d1db2216ea3ec718740e815807b94edc95a
 +
 +ecd9cc916a954442866986e4e5faaa29ef07b12926dd329ac499dc5bf4c40f1c
 +
 +ce07bdc925cdfc4ee68e1b7d836c10bb00f8fd5b24e41bba96f4a674d677abf4
 +
 +31cb0ecaf79719e149ab827b9542c094e39307f4a3f68be75bb456c2375a3d75
 +
 +394b506eba8d2fb65470c8f43b7036595bc5578365ec8a71140374dafb2892db
 +
 +8c46491f8c8aa0de04bcf004f7286ddeb096a6ca6aba93b1137725e8b9fba388
 +
 +1684ddbd72cfc78f1dd70ab0d697c93fd238d2b5d4702e8eda600bb1030ed6b0
 +
 +04546e66c95fa518724fd08249e6c4834199a5948a6ed14689263f8e96a1c43e
 +
 +7e09a51de69136935c5d7a9d011c4fc46bfc72aed79132427b2df5756e4bf8ba
 +
 +770494c97c83e8df046a4aeb5e4929a20f0195c234a33f1af02bd2bae057d795
 +
 +4c0438bc75bff7120ddd89f492d2fd39b15cdb2d808e6e58ec49ffc01c0add3b
 +
 +77d58261781fb5b7f536767f8800bcc5f9689038a6987b7cdf06a02bdca47bd2
 +
 +3eb8883d562d08cd98898075fa329ed644b36777f2952a085ce96ac4ef477904
 +
 +c3e0228f322a5ca70e893112eb6cfcaf572ede536006c17635271120d2437066
 +
 +bb5d79a39ee9a775a0fcd89723946ecc4c43927818a457d07435f99e6a117dea
 +
  
  
Řádek 39: Řádek 97:
 Popis předmětu hlasování: Popis předmětu hlasování:
    
-Hlasování, jak bylo na schůzi dne 14. 12. 2021 předesláno se bude týkat funkce místopředsedy. Předseda klubu Silicon Hill navrhli na tuto funkci Radoslava Kondáče, který byl přítomen na poslední schůzi představenstva a byl připraven zodpovědět dotazy (čehož někteří členové představenstva pro svou informovanost učinili).+Hlasování, jak bylo na schůzi dne 14. 12. 2021 předesláno se bude týkat funkce místopředsedy. Předseda klubu Silicon Hill navrhl na tuto funkci Radoslava Kondáče, který byl přítomen na poslední schůzi představenstva a byl připraven zodpovědět dotazy (čehož někteří členové představenstva pro svou informovanost učinili).
    
 Potřebné podklady: Potřebné podklady:
Řádek 45: Řádek 103:
 navržený:       Radoslav Kondáč (UID: 31921) navržený:       Radoslav Kondáč (UID: 31921)
    
-Lhůta pro hlasování+Lhůta pro hlasování do 18:00 18. 12. 2021
-  +
-Lhůtu pro hlasování stanovuji do 18:00 18. 12. 2021+
  
 HASHE (MD5): HASHE (MD5):
vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.txt · Poslední úprava: 2023/02/26 09:09 autor: slavim17