Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2022/06/20 10:30]
sulcvla4
vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam [2022/06/20 10:35]
sulcvla4
Řádek 32: Řádek 32:
 USNESENÍ:  USNESENÍ: 
  
 +USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje úpravu členských příspěvků a to tak, že příspěvek za Základní členství se zvyšuje na 300 korun českých a  příspěvek za Síťové členství se zvyšuje na 700,-. Dále představenstvo klubu Silicon Hill schvaluje schvaluje změnu názvu Síťového členství na Akademické členství.
    
 Důvod hlasování per rollam: Důvod hlasování per rollam:
    
- +Již opakovaně proběhla diskuze, jež došla k společnému závěru v podobě navrhovaného usnesení, pročež by bylo svolání schůze neúčelné z důvodu vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní či mimořádné schůzi představenstva v období na konci zkouškového období, respektive začátku prázdnin.
    
 Popis předmětu hlasování: Popis předmětu hlasování:
vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.txt · Poslední úprava: 2022/06/20 10:36 autor: sulcvla4