Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

clen:slovnicek_pojmu

Strahovské záležitosti

Klub

Představenstvo

Nejvyšší orgán klubu. Tvoří jej 15 členů – předseda, 4 celokluboví zástupci, 10 zástupců bloků

Předseda klubu

Vede klub. Je členem představenstva volený představenstvem. Má dvouletý mandát. Vede Centrálu klubu. Předsedu zastupuje místopředseda klubu.

Celoklubový zástupce

Člen představenstva volený všemi členy klubu. Celkem 4, každý rok se volí 2.

Zástupce bloku

Člen představenstva a vedoucí aktivních na bloku. Volí jej všichni ubytovaní na daném bloku. Sudé roky se volí sudé bloky, analogicky s lichými.

Místopředseda klubu

Zastupuje předsedu a pomáhá mu vést klub. V případě rezignace předsedy vede klub do příští volby.

Centrála

Tým manažerů sekcí a dalších pomocnícků předsedy klubu s vedením. V aktuální chvíli centrálá čítá (mimo předsedy a místopředsedy):

  • sítovo–serverového manažera
  • manažera pro vzdělávání
  • sportovního manažera
  • provozního technika
  • manažera projektů
  • PR manažera
  • HR manažera
  • statistika a nákupčího
Sekce klubu

Klub se aktuálně dělí na následující sekce: Síťová–serverová, vzdělávací, sportovní, provozní, projektová, PR, HR.

Aktivní člen

Člen klubu, který je pomáhá s jeho rozvojem, Z pravidla se jedná o člena zapáleného pro aktivity některé sekce/projektu.

clen/slovnicek_pojmu.txt · Poslední úprava: 2019/12/30 19:04 autor: rubasjak