Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Překlady této stránky:


Rychlé odkazy

Pro aktivní

vedeni:dokumenty:zapisy:per_rollam

Toto je starší verze dokumentu!


Hlasování per rollam – přijetí usnesení představenstvem

Hlasování per rollam se řídí Interním předpisem 2020-P1 „Hlasování per rollam“ Studentské unie ČVUT přijatým dne 22. 6. 2020 (Shromážděním klubů i Studentským parlamentem SU ČVUT).

Níže je uvedeno, jakým způsobem by měl člen představenstva postupovat, je-li vyhlášeno hlasování per rollam.

Pro více podrobností doporučujeme přečíst vlastní předpis https://old.su.cvut.cz/cs/filebrowser/download/3950769

Postup hlasování:

Každý člen představenstva má možnost se vyjádřit ve stanovené lhůtě (nejméně 48 hodin), zda hlasuje pro navržené usnesení, proti usnesení, či se hlasování zdržuje.

Hlasující člen představenstva pošle svoje rozhodnutí e-mailem do konference Vedení, tedy všem ostatním členům představenstva.

Rozhodnutí jednotlivého člena představenstva musí obsahovat:

  • znění navrhovaného usnesení o kterém se hlasuje
  • informaci, zda je pro, proti nebo se zdržuje
  • unikátní kód obdržený od svolavatele

Hlasující, který se ve stanovené lhůtě nevyjádří, se bere jako zdrževší se a hlasování je ukončeno po vyjádření se všech členů představenstva nebo uplynutím lhůty pro hlasování.

Usnesení přijaté per rollam musí být na další řádné schůzi představenstva potvrzeno. Pokud potvrzující usnesení není přijato, není možné podnikat další kroky vycházející z hlasování per rollam. Představenstvo v takovém případě přijme usnesení řešící situaci vzniklou na základě nepotvrzeného usnesení.

Aktuálně probíhající per rollam hlasování představenstva

#1 hlasování do 18:00 18.12.2021 Jmenování místopředsedy

Návrh usnesení:

USNESENÍ: Představenstvo klubu Silicon Hill jmenuje Radoslava Kondáče UID 31921 do funkce místopředsedy klubu klubu Silicon Hill.

Důvod hlasování per rollam:

Na základě rozpravy představenstva klubu Silicon Hill ze schůze dne 14. 12. 2021, kde projevily členové představenstva zájem o následujícím usnesení hlasovat per rollam, zejména z důvodu časových nároku na členy představenstva a vysoké pravděpodobnosti nízké účasti na standardní schůzi představenstva v období před Vánočními svátky.

Popis předmětu hlasování:

Hlasování, jak bylo na schůzi dne 14. 12. 2021 předesláno se bude týkat funkce místopředsedy. Předseda klubu Silicon Hill navrhl na tuto funkci Radoslava Kondáče, který byl přítomen na poslední schůzi představenstva a byl připraven zodpovědět dotazy (čehož někteří členové představenstva pro svou informovanost učinili).

Potřebné podklady:

navržený: Radoslav Kondáč (UID: 31921)

Lhůta pro hlasování do 18:00 18. 12. 2021

HASHE (MD5):

1F9867BDD414E5E41F28A186B4887297

9608B2A7C054E3BCDDCC21987A911AF1

2646314E8A0DA672DBFBA6A242DFB3EA

704A030AE3EAB66293FC1C4218E22A6A

20FDB019586EEDFE17FDC94C8CBC79C4

F3B953F1CF9D07DC4B4A5BC247F82447

00232A97A7A5F64D82C95CD7CC2AE626

A43005FDA8E7E1445926E75A16472363

D7582EBC0F323E9A2D643A780CE02A5A

18E265B626B2416D501E6DAFB1F25965

67D873537BFD980BB0C741D1CBDFFDE1

CA21D4715452436376E90A3C1332CE0B

F2D133B58F1E7BB142E7E8471CE816FC

FAB67114EB5BFC964A368ADA304F6677

vedeni/dokumenty/zapisy/per_rollam.1639668600.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/16 16:30 autor: sulcvla4